Virksomheden Øresø

Tema
Sted
Tid

Industrialisering – Fabriksbebyggelse
Svebølle - nord for jernbanen
1910

Beskrivelse

Som virksomhed har Øresø rødder så langt tilbage som til år 1356, under kong Valdemar Atterdag, og mere usikkert til år 1244. (Ørevith iflg. Valdemar Sejrs Jordebog), og virksomheden hører således til én af landets ældste. Indtil ca. 1895 malede Øresø korn med en vandmølle som kraftkilde. I tiden siden da har Øresø udelukkende beskæftiget sig med forarbejdning af træ.

I 1910 brændte det etablerede savværk ved Halleby Å næsten ned, idet kun skorstenen stod tilbage. Man valgte at genopbygge savværket, og savværkets forpagter formåede efterfølgende savværkets ejer greven på Lerchenborg til at genopføre savværket på en grund umiddelbart nordøst for arealet ved Svebølle Station, og han fik endvidere greven til ved samme lejlighed at opføre en herskabelig direktørbolig (patriciervilla) umiddelbart øst for fabrikken. Ved Øresø Mølle måtte omladning af træ til jernbanevogne ske på den
stedlige grusgravs stenplads. Ved flytningen til Svebølle Stationsområde kunne jernbanetransport til og fra fabrikken ske på en betydelig mere bekvem måde. Det var placeringen af Øresø Savværk ved Svebølle Station, der satte gang i stationsbyens vækst.

Produktionen på Øresø Fabrik bestod indtil slutningen af 1950'erne af stave og bunde til dritler, fiskekasser, tønder og trækar. I 1946 blev fabrikken moderniseret. Virksomheden har på dette tidspunkt en årlig omsætning på ca. 400.000, kr. Der fulgte en travl periode fra 1950 – 1960. Fra 1949 til 1953 havde Øresø chartret eget skib, som sejlede i pendulfart fra Kalundborg til østengelske havne. Da produktionen var på sit højeste, produceredes der stave til 3 mio. dritler om året. Virksomhedens direktør Ejnar Ebdrup havde allerede i 1949 på fornemmelsen, at produktionen af staver til tønder en dag
måtte høre op, og han begyndte at interessere sig for limtræ. I 1959 påbegyndtes produktionen af limtræ i en nyopført fabrikshal. Denne bygning blev dog hurtigt for lille, og en ny hal på 6.000 kvadratmeter blev bygget i 1965.

I 1971 stod Øresø Limtræsfabrik for 60% af den samlede limtræsproduktion her i landet, og da virksomhedens limtræsproduktion var på sit højeste, gav den beskæftigelse til 160 mand.

I 1996 blev Øresø solgt til Norske Moleven og i 2000 bliver Øresø et datterselskab til limtræsvirksomheden Lilleheden.

I 2003 ophørte produktionen i Svebølle. Produktionen blev overført til henholdsvis Lilleheden og LNJ i Bredebro. (Laust Nielsen Jepsen). Samme år blev der foretaget en omfattende tilbygning til Svebølle Skole, og Øresøs leverance af limtræ i forbindelse hermed udgjorde den sidste produktion af limtræ i Svebølle.

Bærende elementer

Frederiksberg 1. Patriciervilla opført i 1910 af den tidligere ejer af Øresø Savværk, greven på Lerchenborg. Villaen har i tidens løb tjent som direktørbolig for skiftende direktører på Øresø. Ved sin arkitektur og eksklusivitet skiller villaen sig ud fra al andet byggeri i Svebølle. Villaen må betragtes som bevaringsværdig.

Fabrikshallen nord for direktørboligen - dens funktion som produktionssted for limtrækonstruktioner. Hallen blev opført i 1959 med henblik på produktion af limtræ. Uanset at produktion af limtræ på dette tidspunkt var i sin vorden, blev der i området, hvor den nye hal skulle opføres på primitiv vis, produceret de limtræsbuer, som skulle bruges i forbindelse med halbyggeriet. Disse limtræsbuer, der således hører til de første, der er produceret her i landet, kan beses i den del af hallen, der nu er overtaget af Røde Kors til møbelgenbrugssalg.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Lokalplan nr. 519 for Svebølle erhvervspark

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Frederiksberg 1: Nedrivning, om-, til- og nybyggeri, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse. Istandsættelse med materialer, der ikke er egnet til det eksisterende byggeri.

  • Fabrikshallen: Indvendigt er limtræsbuerne, der vidner om historien om Øresøværket, bevaringsværdigt.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Frederiksberg 1, opført i 1910 som direktørbolig til virksomheden Øresø.

Billede 2.

Limtræshallen fra 1959 set fra øst. Det påsatte halvtag
er en senere konstruktion. Facaden står i de originale
gule sten, og det er originale vinduer på denne side af
bygningen.

Billede 3.

Limtræshallen fra 1959, som den fremtræder i 2013, hvor
Røde Kors har overtaget 300 kvadratmeter af hallen til
genbrugssalg af møbler. Det synlige limtræ er noget af det første limtræ, der er produceret i Danmark.

Billede 4.

Øresø Fabrik som den tog sig ud set fra luften i 1966.
Bemærk limtræshallen fra 1959 t.v.