Radiostationen

Tema
Sted
Tid

Industrialisering, infrastruktur
Kalundborg
1927-

Beskrivelse

Radiostationen på Gisseløre blev taget i brug i 1927, og takket være et krav fra Kalundborgs borgmester Frederik Andersen blev alle danske radioudsendelser i årene 1927-52 indledt med ordene “Danmarks Radio, København-Kalundborg”. Hermed fik navnet Kalundborg en ny optimistisk klang ovenpå skibsværftsdepressionen. Samtidig blev byens navn kendt langt ud over landets grænser, da Kalundborg nu også kom med på radioapparaternes skalaer.

Med de to høje radiomaster, der var fremstillet på Nakskov Stålskibsværft fik Kalundborg samtidig et nyt landmark, der en overgang var lige ved at udkonkurrere den 5-tårnede kirke som byens vartegn. Kalundborg havde fået sine egne ”Eiffeltårne”. I starten var radiostationens teknik placeret i et beskedent træhus. Først i 1933 blev den nuværende radiostation opført i tidens robuste funkisstil af arkitekt Sander Hansen og Post- og Telegrafvæsenets tegnestue.

I 1954 blev de 100 meter høje master forhøjet med 17 meter, og de fik en tværbom i toppen. Efter at Kalundborg langbølgesender i 2007 holdt op med at sende, blev de to tværbomme skåret af masterne. Desværre blev masternes højde ikke reduceret ved samme lejlighed. Masterne fremstår derfor i dag fejlproportionerede; de er 17 m for høje.

Radiostationen har bevaret en række fine funkiselementer i sin arkitektur – trods senere ombygninger og vedligeholdelsesarbejder.

Hele anlægget fortæller historien om radiofoniens barndom og ungdom i Danmark. Alle radioudsendelser i Danmark i årene 1927-52 blev således udsendt via radiostationen i Kalundborg, og dermed er anlægget ikke blot et stykke lokal kulturhistorie – det er også national kulturhistorie.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Radiostationen
 • De to radiomaster, der er et vigtigt landmark for Kalundborg.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Fredet område – Gisseløre og Houget
 • Natur- og vildtreservat
 • Omfattet af strandbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven)
 • § 3 beskyttet naturtype – strandeng (naturbeskyttelsesloven)
 • Kommuneplanramme K03.T01 – teknisk anlæg – radiostationen
 • Lokalplan nr. 32B - For Gisseløre.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse
 • Ændringer i og udskiftning af bygningselementer, som ikke respekterer den oprindelige udformning og kvalitet.

Kilder

 • Kalundborg Folkeblad, diverse årgange.

Kort 1.


Billede 1.

Gisseløre 1963 med radiostation, badeanstalt, restaurant og stadion.

Billede 2.

Detalje fra radiostationen (set fra fjordsiden), der viser nogle af de bevarede funkiselementer.

Billede 3.

Cykelstativ placeret foran indgangen til radiostationen. Antageligt et originalt stykke ”funkisinventar”.

Billede 4.

Radiomast ca. 1958.

Billede 5. 

Radiomast 2012 med rudimentær tværbom.