Landsbyen Kåstrup

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Bystrukturen fra før uskiftningen er bibeholdt i den lange fortelandsby, hvor de 6-7 uudflyttede gårde (17 gårde i 1682), hvoraf flere er i bindingsværk, endnu ligger i to rækker langs bypladsen og bygaden.

Den centrale plads er sparsomt bebygget med gadehuse omkring gadekæret, flere i bindingsværk, men der er også eksempler på andelstidens grundmurede bygninger, bl.a. det tidligere snedkerværksted.

De levende hegn og hække omkring haver og bygninger og langs dele af byens afgrænsning ud mod det åbne land er et karaktertræk for landsbyen.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • De to rækker gårde og den grønne struktur
  • Mindre huse på de udflyttede gårdes pladser i den midterste del af byen
  • Den endnu delvis åbne forte omkring gadekæret

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • § 3 beskyttet naturtype

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Udfyldning med bygninger af forten ved gadekæret
  • Fjernelse af karaktergivende beplantning
  • Til plantning eller større nybyggeri på det åbne land bag rækken af gårde og huse på begge sider af gaden

Kort 1.


Billede 1.

Hvidkalket, firelænget bindingsværksgård i landsbyens nordlige ende, fra nord.

Billede 2.

Velproportioneret værkstedsbygning ud til landsbygaden, fra vest.

Billede 3.

Gadekæret midt i landsbyen, fra nord.

Billede 4.

Landsbyens tidligere smedie på vestsiden af gaden, fra
sydøst.

Billede 5. 

Den sydlige del af bygaden med lave beboelseshuse, fra
syd.

Billede 6.

Landsbyens sydlige afslutning med huse og gårde, fra syd.