Landsbyen Ågerup

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Meget lille landsby med kun to gårde tilbage (8 gårde i 1682) og en række fine små gadehuse. Den ene af gårdene er ombygget og har udstykket sin jord til sommerhuse. Et karaktertræk er de levende hegn og sten- og jorddiger i skel og i landsbyafgrænsningen, som også fremgår af kort fra 1800-tallet.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Den smalle bebyggelse langs det gamle, slyngede vejforløb
  • De grønne haver med indkik mellem huse og gårde

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • § 3 beskyttede naturtyper (kultureng) i den sydlige del af kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi
negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Udbygning bag den eksisterende husrække
  • Turisme– og sommerhusbebyggelse samt byudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen

Kort 1.


Billede 1.

Den lille landsbys nu eneste bevarede gård ligger lidt hævet over resten af byen, fra syd.

Billede 2.

Gården i den østlige del af byen på sit lille højdedrag, fra
vest.

Billede 3.

Lille hvidkalket husmandssted med frugthave i den sydøstlige udkant af landsbyen, fra øst.

Billede 4.

Lille, hvidkalket hus med stor have over for gården, fra øst.

Billede 5. 

Lille hus ved vejkrydset mod det nærliggende sommerhusområde, fra syd.

Billede 6.

Et moderne sommerhus har erstattet landsbyens anden
gård, fra syd.

Billede 7.

Den mellemste del af landsbygaden, fra øst.

Billede 8.

Lille gadehus helt ud til gaden med udhuse, fra vest.

Billede 9.

Lille, grundmuret, gulkalket hus yderst i landsbyen mod
vest, fra nordøst.