Svebølle Skole og anlæg

Tema
Sted
Tid

Velfærdssamfundet – Offentlige institutioner
Svebølle
1953 -

Beskrivelse

Allerede i 1943 blev skoleplanerne vedrørende opførelse af en ny skole i Svebølle påbegyndt af sognerådet. Tilladelsen kunne dog i første omgang ikke gives af Undervisningsministeriet, idet krigens bolignød og behov for genopbygning stod først for.

Derfor blev idrætsanlægget syd for skolen opført før selve skolen. Idrætsanlægget blev indviet i juni 1950 og først i 1953 nedlagdes grundstenen til Viskinge – Avnsø Centralskole.

Idrætsanlægget er med sit bølgede landskab og flere plateauer, der udnytter landskabets højdeforskelle et eksemplar på et gennemtænkt anlæg fra sin tid. Det er projekteret af Holbæk Amts vejvæsen med amtsvejinspektør Knud Danøe og civilingeniør Selsø Sørensen. Anlægget består af større og mindre boldbaner, hvortil der siden anlæggelsen er kommet både bl.a. kunstbane, tennisbane og klubhus til, samt stadion med plads til tilskuere. Hele anlægget er sammenhængende med et net af grusstier, hvorfra man kan gå på kryds og tværs og følge med i aktiviteterne på de grønne arealer. Langs stisystemet er en række højtvoksende træer, der danner afgrænsning mellem stier og anlæg.

Skolen er opført med to længer i to etager placeret i en vinkel med det åbne gårdrum mod syd, længst fra vejen. Bygningerne er opført som et klassisk skolebyggeri af 50’erne og arkitekterne bag er Gerda og Laurids Schrøder, Kalundborg.

Siden det første skolebyggeri blev opført, er der tilbygget af flere omgange.
Bl.a. en 900 m2 tilbygning mod Stationsvej opført i 2003, som er tegnet af Stig Løcke ved Arkitektgruppen Holbæk A/S og en udvidelse af SFO’en og lilleskolen i 2010.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Idrætsanlæggets sammenhængende udformning, der giver mulighed for ophold og leg i et tæt samspil

  • Det klassiske skolebyggeri i to etager og med længerne, der danner et åbent gårdrum.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Kommuneplanramme - S1.OF01 – Område til offentlige formål

Sårbarhed/Trusler

  • Ombygning af anlægget, der ikke harmonerer med de naturlige forskelle i terrænet og dets bølgende former.
  • Om-, ned- og tilbygning af og ved skolen, der ikke skaber harmoni med det eksisterende byggeri.

Kilder

Gl. Bjergsted Lokalarkivs materiale: historie og tale til nedlæggelse af grundstenene til skolen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

2012, skolen set fra Parcelvej med ny tilbygninger.

Billede 2.

(ca. 1956) skolen med Parcelvej i forgrunden og idrætsanlægget bag skolen.

Billede 3.

2012, skolen set fra idrætsanlægget i nord. Før skolen ses stadion.

Billede 4.

2012, Sportsungdommen i Viskinge-Avnsø Kommune rejste denne sten til minde om anlæggets indvielse 4.6. 1950.

Billede 5. 

Luftfoto – 2012 over Svebølle, hvor den nøje planlagte placering af anlæggets store flader ses tydeligt med velintegreret stisystemer og bevoksning.

Billede 6.

Ældre billede af skolen før tilbygningerne.