Landsbyen Eskebjerg

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Eskebjerg
1682-

Beskrivelse

En oprindeligt ret stor agrar landsby (34 gårde i 1682), hvis agrare præg er næsten helt forsvundet og afløst af et stationsbypræg med mange huse og villaer (en del med butik og værksted) i stationsbystilen fra perioden ca. 1890-1930, selv om byen først fik sin station på Hørve-Værslevbanen
i 1919, som fungerede frem til 1956. Der er da heller ikke opstået nogen særlig bebyggelse lige omkring stationen.

Byen har en del funktionsbygninger fra andelstiden: missionshus, brugsforening m.m. samt et lille forsamlingshus af træ 1889, et af de mange "øvelseshuse", som arkitekt Andreas Bentsen, Vallekilde Højskole, opførte i disse år. Trods en tilbygning fra ca. 1930 er huset meget velbevaret og et af de få bevarede af Bentsens “øvelseshuse”.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Resterne af den agrare landsbystruktur mod nord og vest i form af gårde, huse og veje samt beplantning om tofter
  • Stationsbypræget, dvs. bygninger opført i stationsbystil fra perioden omkring 1890 til 1930
  • Andelstidens bygninger samt forsamlingshuset.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Enkelte beskyttede sten- og jorddiger i byens afgrænsning mod nord.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi
negativt:

  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Opblødning af landsbyens delvis veldefinerede grønne grænse mod de omgivende marker mod nordøst og nordvest.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Kort 2.


Billede 1.

Det nordvestlige hjørne af Eskebjergvej og Eskebjerg Strandvej. Huset er fra ca. år 1900.

Billede 2.

Det nordøstlige hjørne af Eskebjergvej og Eskebjerg Strandvej. Hjørnehus fra ca. år 1880. Med nyere eternittag.
Nye vinduer i gammel stil.

Billede 3.

Eskebjerg Strandvej. Set fra sydvest. Gadehuse på østsiden, syd for den gamle skole.

Billede 4.

Eskebjerg gl. skole. Fra ca. år 1920. Set fra sydøst.

Billede 5. 

Eskebjerg gl. skoles retirader.

Billede 6.

Myrerhøjgård. Stuehuset opført i bindingsværk. Ca. år 1830. Fungerer i dag som bed and breakfast. Ligger på hjørnet af Eskebjergvej og Vilhelmshøjvej.

Billede 7.

Missionshuset ”Thabor”. Bygget ca. år 1900. Moderniseret på tag og fag. I dag almindelig beboelse.

Billede 8.

Forsamlingshuset. Indgangspartiet
fra år 1889. Tegnet af arkitekt Ivar Bentzen.

Billede 9.

Forsamlingshuset set fra bagsiden.
Huset er udvidet med knobskydning.

Billede 10.

Eskebjerg gl. station. Fra ca. år 1920. Oprindeligt tag, men nyere vinduer.

Billede 11.

Villa på Eskebjergvej 32. Høj kælder med støbejernsvinduer. Indgangsparti i gavlen er i bindingsværk. Fra ca. år 1900.

Billede 12.

Villa på Eskebjergvej 28. Fra år 1925. I klassicistisk stil.
Set fra sydvest.

Billede 13.

Pakhuset til Eskebjerg station.
Formentlig opført i 1920’erne. Set fra sydvest.

Billede 14.

Eskebjergvej. Gadebebyggelse set fra øst.

Billede 15.

Indkørslen tril Hyldestedgård,
vestligst beliggende i byen.
Stuehus fra ca. år 1880. Moderniseret.
Udlænge fra ca. år 1930.