Gisseløre

Tema
Sted
Tid

Velfærdssamfund - Rekreativt område
Kalundborg
1933-

Beskrivelse

I 1933 besluttede byrådet at opføre en sommerrestauration "uden udskænkning af stærke drikke" på Gisseløre. Restaurationen (nu med bevilling til udskænkning) eksisterer stadig – i dag under navnet Restaurant Gisseløre. Beliggenheden er ganske unik, da kun en gangsti adskiller restauranten fra stranden.

Ligeledes i 1933 besluttede Kalundborg byråd at bevilge 37.000 kr. til opførelsen af en søbadeanstalt på Gisseløre. Den markante søbadeanstalt i tidens fremherskende funkisstil lå, hvor der nu er parkeringsplads foran Restaurant Gisseløre. Søbadeanstalten var i brug frem til midten af 1960erne, hvor den blev nedrevet.

Gennem mange år havde sportsfolkene i Kalundborg drømt om en idrætspark, for sådan en måtte enhver ”storby” naturligvis have. Og hvilket sted kunne vel være smukkere til formålet end Gisseløre med fjorden som nærmeste nabo. Idrætspark og klubhus blev i løbet af 1940-41 en realitet takket være Kalundborg Idræts Union. Det efter den tids forhold helt moderne klubhus, byggede idrætsfolkene selv. Stenene til huset var genbrug, det var nemlig gamle munkesten, som kom fra en gammel bygning i Præstegade. Den særprægede og flotte indgangsportal, der er lavet helt i træ, er fremstillet af tømrermester Oluf Houg.

Efter indvielsen af et nyt stadion i Munkesøen i 1968 fik det gamle stadion på Gisseløre en mere sekundær funktion.

Gisseløre med idrætspark og søbadeanstalt er et fint eksempel på et tidligt rekreativt område, der skulle give byens borgere mulighed for at få lys, frisk luft og motion i fritiden.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Indgangsportalen fra 1941, udført i træ.
 • Klubhuset fra 1941, der er et fint eksempel på stadsbygmester Einar H. Nielsens funkisinspirerede arkitektur.
 • Restaurant Gisseløre med sin unikke beliggenhed.

Eksisterende bevaringstiltag

 • Omfattet af strandbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven)
 • § 3 beskyttet naturtype – strandeng (naturbeskyttelsesloven
 • Kommuneplanramme K03.R09 – Rekreativt område - Idrætsanlæg, lystbådehavn, bådhus, klubhus, naturområde, strandpark, kiosk og restaurant.
 • Lokalplan nr. 32B - For Gisseløre

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Større ændringer i vej- og gadeforløb
 • Nedrivninger og om-, til- og nybygning af og ved huse og anlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse i størrelse, udformning og materialer, samt manglende vedligeholdelse
 • Ændringer i facadeudsmykninger samt udskiftning af bygningselementer, som ikke respekterer den oprindelige udformning og kvalitet

Kilder

 • Kalundborgs Historie bd. 2
 • Fra det gamle Kalundborg bd. 4

Kort 1.


Billede 1.

Gisseløre set mod vest 1966. I midten ses Restaurant Gisseløre. På den bare plads til venstre lå badeanstalten.

Billede 2.

Gisseløre Stadion set mod nordvest 1966.

Billede 3.

Fra en fodboldkamp i 1968 mellem KGB og B 1909.
Yderst til venstre ses den gamle indgangsportal.

Billede 4.

Søbadeanstalten fotograferet fra fjordsiden kort under opførelsen i 1933.

Billede 5. 

Indgangsportalen til stadion, der ligger for enden af Fjordvej.

Billede 6.

Borgmester Fr. Andersen taler ved indvielsen af klubhus og stadion 10. august 1941.

Billede 7.

Den sydøstlige del af klubhuset 2012.

Billede 8.

Restaurant Gisseløre set fra p-pladsen 2012.