Almennyttigt byggeri nord for Nr. Allé i Kalundborg

Tema
Sted

Tid

Offentlige anlæg, velfærdssamfundet Nord for Nr. Allé på adresserne: Nr. Allé 33-109, Frederik Andersensvej 18-61, Nyvangsvej 9-35, Lupinvej 9-15, Kløvervej 1-16.
1949-1960

Beskrivelse

Kulturhistoriske hovedtræk   

Et emne, der karakteriserer epoken med velfærdssamfundets opbygning, er behovet for gode boliger til de mange beskæftigede på byens mange store arbejdspladser. Og det almennyttige byggeri gør sig navnlig gældende her. 

Der findes flere betydelige almene bebyggelser i Kalundborg, men det store tidstypiske rødstensbyggeri nord for Nørre Allé, har et særligt og stærkt udtryk i bybilledet. Både gennem sit omfang, tilpasningen til de terrænmæssige forhold og den overbevisende homogene helhed, der præger bebyggelsesplanen. 

Bebyggelsen er opført i 2-5 etager som gavlvendte stokke op over bakken til det tidligere hospital. De ældste bygninger er dog opført i 1949 nedenfor bakken, ved den lavtliggende grønne kile ved Kløvervej.

Bebyggelsen er opført af forskellige boligselskaber fra slutningen af 1940´erne til sidst i 50´erne.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Bebyggelsen er repræsentativ for det almennyttige byggeri i byen. Afgrænsning vil være etagehusbebyggelsen opført i røde tegl nord for Nørre Allé, da den udgør en særlig udviklingshistorie og i øvrigt en visuel stærk helhed. 

Eksisterende bevaringstiltag

  • Der findes ikke lokalplan, kun kommuneplanens rammebestemmelser for området, hvor bebyggelsens bærende hovedtræk benævnes, herunder at ydre fornyelser skal tage hensyn til bebyggelsens oprindelige arkitektoniske karakter og kvaliteter.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

Sårbarhed og udviklingsmuligheder 

  • Bebyggelsen vil være sårbar overfor nye bygninger, der svækker opfattelsen af dens struktur, samt ved ændrede taghældninger, udskiftning af tagmateriale og overfladebehandling af det røde murværk. Desuden bør der være opmærksomhed ved udskiftning af vinduer og kviste med anden udformning, da det kan svække det arkitektoniske udtryk. Til gengæld kan de grønne arealer med fordel gives en mere interessant og varieret indretning.

Kort 1.


Billede 1.

Taget fra syd 

Billede 2.

Taget fra nordøst 

Billede 3.

Taget fra sydvest