Landsbyen Løve

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Landsbyen har altid været stor (29 gårde i 1682) med gårdene liggende tæt samlet, men næsten alle gårde blev udflyttet efter udskiftningen og efterlod kun en spredt bebyggelse med mindre huse i den tidligere centrale del af byen. De få tilbageblevne gårde ligger i nogen afstand fra centrum.

Ved den gamle landevej gennem byen ligger den store, tidligere krogård, en overgang brugsforening, med velbevaret, grundmuret hovedbygning fra 1857 og sammenbyggede avlslænger. Den markante vindmølle, opført 1880, hørte tidligere til krogården. Desuden findes andelsmejeri (nedlagt), tidligere fattighus, missionshus, centralskole, købmandsforretning, smedje, flere mindre virksomheder og en del nyere huse.

Stationen (på Slagelse-Værslev-banen 1898-1971, bygningen nu beboelse) ligger lidt vest for byen, her er ca. 1900 bygget en lille række stationsbyhuse og her ligger også forsamlingshuset fra 1903.

Bærende elementer

  • Bebyggelsen omkring vejkrydset med kroen
  • De få tilbageblevne gårde i periferien
  • Bebyggelsen ved banen med stationen, forsamlingshus og villaer, nogle med værksteder

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Løve Mølle er fredet efter lov om bygningsfredning (vindmølle (1880))
  • Lokalplan nr. 58—For landsbyen Løve
  • § 3 beskyttede naturtyper (gadekær) i bymidten og vandløb

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved huse og gårde, der ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse
  • Byudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den store krogård midt i landsbyen med stor grundmuret hovedbygning fra 1857, fra sydøst.

Billede 2.

Den tidligere krogårds store driftsbygninger, som nu rummer industri, fra sydvest.

Billede 3. 

Den velbevarede og bygningsfrede de Løve Mølle sydligt i landsbyen, fra syd.

Billede 4.

Solidt grundmuret hus over for kroen i den sydlige del af
bykernen, fra nordvest.

Billede 5.

Den sydlige del af landsbygaden (Gl. Løve Landevej) gennem den gamle bymidte, fra syd.

Billede 6.

En af landsbyens få tilbageværende gårde, Højgård, i den østlige del af den gamle bydel, øst for den moderne landevej (Kalundborgvej ), fra nordvest.

Billede 7.

Gården Lottershøj mellem den gamle bykerne og
"stationsbyen", fra syd.

Billede 8.

Løve Station (nu nedlagt) på Slagelse- Høng-Værslev-
banen fra 1898. Den fine stationsbygning er nu bolig, men hele anlægget med pakhuse m.v. er velbevaret, fra sydvest.

Billede 9. 

Løve Forsamlingshus i den lille bebyggelse ved banen,
fra sydøst.

Billede 10.

Grundmuret bolig med værksted i "stationsbyen" vest for byen, fra nord

Billede 11.

Den gamle landevejs snoede forløb op til den sydlige bydel med møllen, fra syd.