Ladepladsen Mullerup Havn

Tema
Sted
Tid1800-

Beskrivelse

Det store kornmagasin (genopført som kro efter brand i 1995), et af oprindelig 2, står som et ydre udtryk for den spekulationsprægede kornsalgsperiode i dansk landbrug ca. 1830-60 med stor eksport af kornvarer. De to magasiner blev i denne periode bygget af to konkurrerende købmænd i hhv. Slagelse og Kalundborg.

Havnen havde især betydning for Slagelse, som ejede anlægget med lodseri og toldstation fra 1904. Bygningerne findes nord for den gamle tilkørsel til havnen, ligeledes findes bygninger fra en skibsproviantering og et kalkbrænderi stadig.

Gørlev Sukkerfabrik ejede havnen fra ca. 1930 til ca. 1960. I 1980´erne etableredes et værft for motorbåde, værftet er siden lukket og har efterladt en stor betonhal.

Havnen fungerer nu som lystbådehavn.

Bærende elementer

  • Havnebassin med slæbested og moler
  • Bygninger med tilknytning til havnen og dens aktiviteter, herunder kornmagasinet, som nu anvendes til kro og værelsesudlejning, samt de to karakteristiske kalkhuse.

 

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Lokalplan nr. 91—For feriecenter ved Mullerup Havn
  • § 3 beskyttet naturtyper (overdrev og strandoverdrev)

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Udvidelse af havnen og ændring af karakteren af brugshavn/ladeplads 
  • Bebyggelse ud over den havnerelaterede
  • Tilplantning eller tilgroning af de åbne arealer
  • Sommerhusbebyggelser, byudvikling, samt opførelse af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring havnen

 

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Ladepladsen Mullerup Havn med små bygninger med tilknytning kalkbrænderiet og det (genopførte) af de oprindelig to kornpakhuse, fra sydvest.

Billede 2.

Ladepladsens havn fungerer nu mest som lystbådehavn og har fået en række fritidshuse i "havnestil" yderst mod Storebælt, fra syd.

Billede 3.

Havnens slæbested inderst i
havnebassinet, fra øst.

Billede 4.

Det ene af de tidligere to store kornpakhuse er genopført efter en brand og fungerer nu som restaurant, fra sydvest.

Billede 5. 

To små bygninger på havnen, der tidligere havde tilknytning til stedets kalkovne, fungerer nu som hhv. havnekontor og toilet, fra sydvest.

Billede 6.

Lille gulkalket hus med kvadratisk grundplan og pyramidetag oven for havnen, fra vest.

Som i dag står nyrenoveret fra top til bund. 

Billede 7.

Lang gulkalket længe med flere arbejderboliger, formentlig tidligere tilknyttet kalkværket, fra syd.