Landsbyen Store Fuglede

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Kirken og de tilbageværende 6-7 gårde (16 gårde i 1682), nogle delvis i bindingsværk, ligger fordelt på begge sider af landsbygaden, og de tomme pladser efter udflyttede gårde er udfyldt af huse og (nedlagte) butikker, f.eks. høkerforretningen i gul grundmur fra 1915. Præstegården i gul grundmur - med stor, pyntelig glasveranda - ligger for sig selv i den store præstegårdshave, og forsamlingshuset fra 1923 er opført i byens sydøstlige udkant.

Bærende elementer

 • De to gårdrækker bag gadehusene langs landsbygaden
 • De karaktergivende træer i landsbyen
 • De tidligere butikker i den centrale del af byen
 • Gadekæret i den vestlige del

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • 300 meter kirkebyggelinje rundt om Store Fuglede Kirke
 • Tre områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Store Fuglede Kirke
 • § 3 beskyttet naturtype (gadekær)

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi
negativt:

 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse
 • Udtørring eller opfyldning af gade kæret
 • Fjernelse af karaktergivende træer
 • Udfyldende byggeri på eller tilplantning af åbne arealer og præstegårdshaven

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Den højtliggende sognekirke nordligst i landsbyen, fra syd.

Billede 2.

Den harmoniske præstegård i gul grundmur med fornem træveranda i den meget store, parkagtige have, fra øst.

Billede 3.

Den nedlagte høkerforretning på et hjørne ved det centrale vejkryds i byen, fra sydøst.

Billede 4.

Høkerforretningens pakhus, fra nord.

Billede 5. 

Pyntelig hjørneejendom overfor høkerbutikken, fra nordvest.

Billede 6.

Den nordvestligste af de tilbageværende gårde i landsbyen, fra sydøst.

Billede 7.

Gadekæret i den vestlige del af byen, fra vest.

Billede 8.

Den næstvestligste af gårdene på sydsiden af bygaden, fra nord.

Billede 9.

Fint længehus med butik i østenden på nordsiden af bygaden, fra sydvest.

Billede 10.

Den østlige del af bygaden, fra vest.

Billede 11. 

Forsamlingshuset fra 1923 østligst i byen, fra nord.

Billede 12.

Den østlige del af landsbyen, fra øst.