Overdrevsbakkerne Rakkerbanken

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Overdrevsbakker med gammelt rettersted for Ars herred. I 1800-tallet fremstod bakkerne åbne, uden træer og buske.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Bankernes åben overdrevspræg

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Lokalplan nr. 5.1-1—For et fritidsområde ved Spangsbro
  • Lokalplan nr. 70—For et område ved Ubberup
  • § 3 beskyttede naturtyper (overdrev, vandhul og eng) i den øst– og vestlige del af kulturmiljøet
  • Mange beskyttede sten– og jorddiger

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Byggeri og anlæg
  • Opdyrkning eller tilplantning samt tilgroning på grund af fro lavt græsningstryk
  • Råstofgravning

Kort 1.


Billede 1.

Den mellemste del af overdrevsbakkerne, Tømmerup Banke, nord for Tømmerup, Rakkerbanken og Klokkerhøj i baggrunden mod øst, fra vest.