Asnæs Dyrehave

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Den yderste del af den nu næsten helt opdyrkede ”Dyrehaven” på Asnæs henligger stadig som græsningsoverdrev med store sten, krat og kreatur- og vindbidte træer i et nu sjældent landskab.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Det græssede overdrevslandskab med krat, store jordfaste sten og spredte vådområder
  • De græssede strandenge neden for bakken med kreaturhegn og grøfter

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

  • Området er naturfredet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Tilplantning eller tilgroning ved for lavt græsningstryk eller ophør af græsning
  • Tilgroning eller forsumpning af strandenge
  • En mere intensiv udnyttelse til rekreative formål

Kort 1.


Billede 1.

Det græssede overdrevslandskab med krat, store jordfaste sten og spredte vådområder. Set fra oven.