Landsbyen Lille Fuglede

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Ganske lille kirkelandsby med kun 2-3 gårde (16 gårde i 1682) og nogle mindre huse samlet ved kirken, som ligger mod syd. I landsbyens nordlige udkant tidligere smedje og ved søen den lille fiskerihavn, som bruges af fiskeren, der driver erhvervsfiskeri på Tissø. Tidligere lå fiskerihavnen i søens nordøstlige ende i nærheden af Hallby Ås udløb.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • De firlængede gårde, lave huse og gadekæret ved bygaden
 • De levende hegn rundt om gårdtofter mod vest og syd
 • Den lille fiskerihavn ved søbredden
 • Den klare grænse for landsbyen med vest og syd

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • 300 meter kirkebyggelinje rundt om Lille Fuglede Kirke
 • To områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Lille Fuglede Kirke
 • § 3 beskyttede naturtyper (gadekær, eng, mose, vandhul, sø) i kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Erhvervs– og byudvikling samt opførelse af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen
 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Udtørring eller opfyldning af gadekæret
 • Fjernelse af karaktergivende beplantning i landsbyen
 • Bebyggelse på eller tilplantning og tilgroning af de åbne arealer ned mod søen og omkring byen

Kort 1.


Billede 1.

Den hvidkalkede sognekirke hæver sig højt over landsbyens lave huse, fra sydvest.

Billede 2.

Kirken er bygget på en højning sydligt i landsbyen, fra syd.


Billede 3.

Gården Søagergård mellem kirken og søbredden, fra nordvest.

Billede 4.

Den store Anneksgård midt i landsbyen, fra vest.

Billede 5. 

Lille gadehus med baghus og velplejet køkkenhave, fra øst.

Billede 6.

Erhvervsfiskerens lille havn ved Lille Fuglede, tidligere fiskedes fra søens nordøstlige ende, der fanges især ål og
gedder, fra vest.

Billede 7.

Gadekæret midt i landsbyen på østsiden af bygaden, fra nord.

Billede 8.

Lille hvidkalket husmandssted på vestsiden af bygaden, fra syd.

Billede 9.

Bygadens nordlige del med den tidligere smedje på hjørnet til højre, fra nordøst.