Landsbyen Tømmerup

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

En mindre kirkelandsby, der har bevaret en del af sit oprindelige præg med delvist ubebygget forte omkring gadekæret. Der er endnu 3-4 gårde (13 gårde i 1682) tilbage i byen, som rummer flere værdifulde elementer som gadekær, stendiger og gammel vejføring samt levende hegn og hække langs tofter og haver.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

 • Gårdene i en uregelmæssig kreds yderst i byen
 • Udfyldning af de udflyttede gårdes pladser med mindre huse
 • Den åbne forte omkring gadekæret
 • Stengærder som afgrænsning af forter og haver
 • Byens grønne struktur
 • Helheden skole, præstegård og kirke i den sydlige del af byen

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • Et område rundt om Tømmerup Kirke er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning
 • 300 meter kirkebyggelinje rundt om Tømmerup Kirke
 • § 3 beskyttede naturtyper (gadekær og eng)

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse
 • Fjernelse af karaktergivende beplantning
 • Bebyggelse på den åbne forte

Kort 1.


Billede 1.

Den mellemste del af landsbygaden med store gårde på vestsiden, fra nord.

Billede 2.

Den firelængede gård Møllebakkegård midt i byen over for gadekæret, fra nordøst.

Billede 3.

Landsbyens østligste, firelængede gård med toftedige i sten bag gadekæret, fra nordvest.

Billede 4.

Bebyggelse med lave huse på forten ved gadekæret, nogle med stendiger, fra syd.

Billede 5. 

Det fine gadekær midt i byen med delvis bevaret omgivende forte, fra nordøst.

Billede 6.

Den tidligere skole fra 1913 på vestsiden af gaden over
for gadekæret, fra sydøst.

Billede 7.

Moderne gård over for kirke og præstegård, fra sydvest.