Kalundborg Gl. hospital

Tema
Sted
Tid

Velfærdssamfundet 
Kalundborg by
1924-

Beskrivelse

Et væsentligt aftryk fra velfærdssamfundet er det lokale hospital, der nu er nedlagt og overgår til primært boligformål. Hospitalsbyggeriet ligger som en bykrone for enden af Nr. Allé bebyggelsen.   

Det tidligste man hører om sygehusvæsen i Kalundborg er en sygestue, primært for soldater, som blev styret af byrådet midt i 1700 årene og igen under Englandskrigene omkring 1810.  

I 1850erne køber en gruppe købmænd stenhuset på adressen Præstegade 17 og indretter det til hospital.  

Det første sygehus for byen og amtets landkommuner blev opført 1872 ved rådhuset. Denne bygning er nu en del af skolen ved Volden.  

Kalundborg Hospital blev opført på et højdedrag uden for byen ved Nørre Allé i 1924. Arkitekten på byggeriet var Ejnar Andersen. Det nye hospital havde plads til 67 “almindelige” patienter og en epidemiafdeling med plads til 25 patienter (Måske pga. “Den spanske syge”?).  Hospitalet er udvidet i flere omgange i 50´erne og 60´erne. Bygningerne stammer derfor fra forskellige perioder, men deres gennemgående træk er røde teglstensfacader og tegltage. Hospitalet lukkede i 2011, og der er siden blevet opført et nyt sundheds- og akuthus opført ved siden af det gamle hospital.  

Det gamle hospitals hovedbebyggelse omdannes nu til boligformål, herunder kollegie for byens studerende.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Det gl. Hospital besidder en stor fortælleværdi og en høj bevaringstilstand. 
  • Hospitalets oprindelige bebyggelse danner tilsammen et helstøbt kulturmiljø med flere arkitektoniske kvaliteter trods store omdannelser gennem tiden. Foruden selve hovedbygningen udgør den gamle overlægebolig, kraftcentralen, sygeplejeboligerne samt parkanlæg og grønne områder vigtige elementer i fortællingen om den vigtigste epoke i Kalundborgs sygehushistorie. 

Eksisterende bevaringstiltag

  • Kommuneplanramme K04.BL01 

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri, der ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer. 
  • Hospitalet udgør med sin centrale beliggenhed, flotte arkitektur og høje placering i landskabet et godt potentiale for både bosætning som erhverv. Det anbefales at udarbejde en udviklingsplan for stedet, samt at sikre kulturmiljøets værdier gennem en SAVE-registrering. Udviklingsplanen bør omfatte såvel bygningsmassen som områdets grønne karakter/parkanlæg. 

Kort 1.


Billede 1.

Midt for ses det oprindelige sygehus.  

Set fra syd

 

Billede 2.

ses den tidligere overlæge-bolig fra 1936.

Set fra syd. 

Billede 3. 

Til højre ses nyt sundhedshus fra 2014.

Set fra syd 

Billede 4. 

Set fra nord.

Billede 5.

Set fra øst.

Billede 6.

Set fra sydøst 

Billede 7.

To boligblokke fra 50erne, til sygeplejersker og elever.

Set fra nord.