Landsbyen Værslev

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Lille landsby, hvor næsten alle gårde (17 gårde i 1682) er flyttet ud, men med harmonisk indpassede nyere huse i landsbymiljøet. Mange karaktergivende træer. Stor lavtliggende forte med gadekær i sydvest danner åben plads i byens midte og ligger omgivet af veje og gadehuse fra forskellige perioder, funktionsbygninger og enkelte gårde. Den sydlige del med kirke og nærmeste omgivelser med kapel og stor, herskabelig præstegård udgør en helhed med fine enkeltelementer.

Bærende elementer

 • Den åbne forte kranset af huse, villaer og enkelte gårde
 • Kirken og den imposante præstegård
 • Gadekæret i sit lille anlæg ved kirkemuren
 • Brugsbygningen med lagerbygning
 • Den herregårdslignende Aldersro med sine store, parklignende have på højdedraget over byen

Eksisterende bevaringstiltag

Udpluk af planer og beskyttelser:

 • Lokalplan nr. 5.2—Boligområde vest for Værslev Kirke
 • To områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Værslev Kirke
 • 300 meter kirkebyggelinje rundt om Værslev Kirke
 • Fredet fortidsminde med tilhørende 100 meter beskyttelseslinje sydøst for Aldersro
 • Forten er registreret som § 3 beskyttet natur (eng)
 • Beskyttet sten– og jorddige i den nordvestlige afgrænsning af kulturmiljøet

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

 • Erhvers– og byudvikling samt opførelse af tekniske anlæg, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nyværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring landsbyen
 • Nedrivning eller om-, til– og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
 • Nybyggeri, tilplantning, fjernelse af karaktergivende beplantning eller tilgroning på den centrale forte og på agerarealerne omkring den klart afgrænsede landsby

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Værslevs middelalderlige sognekirke og præstegårdens portfløj, fra sydøst.

Billede 2.

Præstegårdens herskabelige beboelsesfløj, fra syd.

Billede 3.

Den store præstegård, fra øst.

Billede 4.

Imposant villa i "Bedre Byggeskik"-stil på hjørnet af Værslev Bygade og Værslevvej, fra syd.

Billede 5. 

Ombygget frugtpakhus mellem villa og frugtplantage ved Værslevvej, fra vest.

Billede 6.

Den nordlige del af Værslev Bygade, fra øst.

Billede 7.

Tidligere smedie ved den nordlige del af bygaden, fra vest.

Billede 8.

Den tidligere Værslev Brugsforening på hjørnet af bygaden og Langemosevej, fra nordvest.

Billede 9.

Den tidligere brugs' lagerbygning, fra nord.

Billede 10.

Den vestligste af de få tilbageblevne gårde i byen, fra øst.

Billede 11.

Den nordlige del af bygaden, fra vest.

Billede 12. 

Håndværkervilla med bagvedliggende værksted ved den vestlige del af bygaden, fra øst.

Billede 13.

Gadekæret i hjørnet mellem kirkegården og præstegårdshaven, fra vest.

Billede 14.

Mindesten ved gadekæret, fra vest.

Billede 15.

Stuehuset fra den sydvestligste gård i byen, fra øst.

Billede 16.

Den smukke hovedbygning i "Bedre Byggeskik" til den store proprietærgård, Aldersro, i byens nordlige udkant, fra nordvest.

Billede 17.

Den søjleindrammede indkørsel til gårdspladsen på Aldersro, fra vest.

Billede 18.

Aldersro med udlænger i gule sten og kamp fra slutningen af 1800-årene, fra nordvest.

Billede 19.

Den sydlige del af den store, fugtige forte i landsbyens midte, fra nordvest.

Billede 20.

Den nordlige del af den store, fugtige forte i byens midte, fra vest.