Landsbyen Føllenslev

Tema
Sted
Tid

Landsbybebyggelse
Føllenslev
1682-

Beskrivelse

Oprindelig en agrar landsby med 27 gårde i 1682. Det agrare præg er næsten helt fortrængt. 4-5 store gårde ligger tilbage i udkanterne af byen. I byens østlige ende ligger den middelalderlige kirke.

I øvrigt er byen - som Eskebjerg - et godt eksempel på den stationsbyagtige udvikling i en mindre landsby, især i form af villabebyggelse med en del butikker og værksteder fra begyndelsen af 1900-tallet, før byen fik station på Hørve-Værslev-banen (1919-56). Heller ikke her er der opstået nogen
egentlig bebyggelse omkring stationen.

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Resterne af landsbystrukturen bestående af gårde, huse, kirken og veje samt beplantning om tofter
  • Stationsbypræget, dvs. bygninger opført i stationsbystil fra begyndelsen af 1900-tallet
  • Den tidligere skole og det tidligere andelsmejeri.

Eksisterende bevaringstiltag

  • Der er flere beskyttede sten- og jorddiger
  • Tre områder er omfattet af en kirkeomgivelsesfredning rundt om Føllenslev Kirke
  • 300 m kirkebeskyttelseslinje rundt om Føllenslev Kirke.

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Yderligere by- og erhvervsudvikling, som i omfang og skala ikke harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de historiske strukturer i og omkring byen.

Kort 1.

Tallene på kortet viser billedernes numre.


Billede 1.

Sognefogedgården på Byvej. Stuehus i bindingsværk med grundmurede udlænger. En del ombygget.

Billede 2.

Kirken i Føllenslev. Set fra nordøst.

Billede 3.

Parti fra Kirkemosevejs sydlige side. Set fra øst.

Billede 4.

Den gl. skole fra ca. år 1940.
I dag kulturhus ”Gimle”.

Billede 5. 

Villaer på Egemarksvej fra ca. år 1940. Set fra nordøst.

Billede 6.

Den gl. station fra 1919. I dag almindelig bolig. Nyere vinduer og dør skæmmer den ellers bevarede bygning. Set fra sydøst.

Billede 7.

Det gl. posthus fra 1919. I dag almindelig bolig. Meget velbevaret ydre. Set fra sydøst.

Billede 8.

Historisk detalje på østgavlen af det gl. posthus.

Billede 9.

Gadehus på Havnsøvej, fra ca. år 1870. I Baggrunden det gl. andelsmejeri, fra ca. år 1920. Set fra sydøst.

Billede 10.

Billede 11.

Stuehus på Havnsøvej 6. Nyklassicistisk
stil fra ca. år 1920.

Billede 12.

Villa på Havnsøvej 8. Bedre byggeskik fra ca. år 1920. Velbevaret ydre. Meget bevaringsvarigt.

Billede 13.

Bindingsværkshuse fra ca. år 1800 ved Havnsøvej, hvor den svinger mod nord.

Billede 14.

Det gl. andelsmejeri. Set fra syd.

Billede 15.

Bybjerggård på Eskebjergvej.
Udlænger er moderniseret i nyere tid. Pænt grønt anlæg ud til vejen. Set fra sydvest.

Billede 16.

Nærbilllede af Bybjerggård. Stuehus fra år 1870. Opført i blank mur – nu filset. Set fra syd.

Billede 17.

Kig fra Eskebjergvej mod øst med kirken i baggrunden. Ældre bebyggelse med nogle minusser.