Husmandsbebyggelser omkring Lerchenborg

Tema
Sted
Tid

Beskrivelse

Området rummer husmandsbebyggelser fra forskellige perioder, de ældste oprindelig for at kunne betjene herregården, de seneste for at forsyne husmandsbefolkningen med tilstrækkelig jord til at udgøre et eksistensgrundlag.

Bastrup Sønderstrand består af ældre husmandsbebyggelser iblandet en del statshusmandsbrug oprettet efter statshusmandsloven af 1899. Der findes her endnu nogle få af de oprindelige bindingsværkshuse, mens flertallet er
nybygget, de fleste i "Bedre Byggeskik" efter at have fået tillægsjord efter statshusmandsloven af 1919.

Østrup i den vestlige del af området udgør en bebyggelse med flere kolonier af statshusmandsbrug oprettet efter 1919-loven i forbindelse med udstykningen af Lerchenborg: 26 brug i 1925, 14 brug i 1953 og 17 brug i 1954.

Området rummer således eksempler på såvel tidlige som på de allerseneste husmandsudstykninger i landet. Mange byggeperioder er repræsenteret, de fleste dog i "Bedre Byggeskik".

Bærende elementer

Bærende elementer og strukturer er:

  • Den vestlige del af området har brugene fordelt med stor regelmæssighed langs og på begge sider af vejen, brugene alle forskellige varianter af ”Bedre Byggeskik”´s standardmodeller, de yngre i blank mur, de ældre pudset og kalket.
  • Den østlige del med et langt mere uregelmæssigt ejendomsmønster med blanding af ældre brug og ”Bedre Byggeskik” og med store forskelle i jordtilliggende.
  • Levende hegn og hække omkring husmandsstedernes haver og bygninger

Sårbarhed/Trusler

Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:

  • Om-, til– og nybyggeri af og ved husmandsbrug og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse
  • Nedlæggelse af levende hegn og hække omkring husmandsstedernes haver og bygninger
  • Tilgroning eller tilplantning af det åbne agerland

Kort 1.


Billede 1.

Et af de vestligste og yngste husmandsbrug i Østrupudstykningen, fra nordvest.

Billede 2.

Lille hvidkalket husmandsbrug i Østrupudstykningen, fra syd.

Billede 3.

Husmandsbrug i Østrup, fra øst.

Billede 4.

De tæt liggende brug ud til vejen gennem den østlige del
af Østrup, fra vest.

Billede 5. 

Gulkalket, vinkelbygget brug i den østligste del af Østrup,
fra syd.

Billede 6.

Lille husmandssted eller hus med jord helt ude ved kysten i den vestligste del af Melby Sønderstrand, fra nordvest.


Billede 7.

Vinkelbygget husmandssted i "Bedre Byggeskik", fra sydøst.

Billede 8.

Lille, ældre hus med stråtag, fra sydøst.

Billede 9.

Den tidligere skole i området med de mange spredte husmandsbrug, fra syd.

Billede 10.

Istandsat, hvidkalket husmandsbrug ud til vejen mod Melby, fra syd.