Vester Løve Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Kirken i Vester Løve er på størrelse med områdets allermindste huse. Kirken fremhæver sig således alene ved sin arkitektur. Kirkeskibets tagryg er ganske lav, og kirketårnet har hverken
højde eller fylde til at konkurrere med og i det åbne landskab. Idet kirken ligger i fladt landskab i samme kote som de øvrige bygninger, er udgangspunktet for langstrakte markeringer således ikke de bedste. Bygningerne i området ligger spredte som punkthuse/gårde på markstykkerne. Der opstår herved ingen egentlig landsbystruktur eller karakter, og næromgivelser og fjernomgivelser smelter sammen.
Hvorom alting er, så giver kirken disse vanskelige forhold trods, og bliver i en lille kilometers radius fixpunktet for og i området. Netop kirkens rene, afklarede og kompakte arkitektur, viser styrke overfor de større, men mere upræcise og uens bygningsvolumner som gårdene består af.


Kirkens næromgivelser:
Bystrukturen er så åben og løs, at kirkens tilstedeværelse er væsentlig for forståelsen af en bymæssig sammenhæng husene imellem.
Det åbne landskab omkring kirken giver det fornødne rum til at kirken bliver bestemmende i områdets øvrige bebyggelse. M.a.o. bliver kirkens karakter og ikke skala afgørende for at, den vitterligt bliver det styrende element i Vester Løve.
Endvidere sikrer områdets opløste rum, at kirken bliver synlig for største delen af Vester Løves 8-10 huse/gårde. Det er afgørende for kirkens integritet og styrke, at der ikke placeres bygninger eller anlæg tættere på kirkeområdet end de eksisterende.
Som nævnt under kirkens fjernomgivelser, så er grænsen mellem de nære og de fjerne omgivelser upræcis. Netop det er med til at give Vester Løve identitet.


Foto: 1 Kirken har stor betydning for den bymæssige sammenhæng husene imellem.

Foto: 2. Kirken markerer sig primært gennem sin arkitektur, her set fra Vester Løve Vej

Foto: 3. Her ses kirken fra Smedegade

Foto: 4. Over de åbne marker ses kirken tydeligt

Foto: 5. I kraft af sin begrænsede størrelse markerer kirken sig kun svagt, på grund af bevoksning, her fra Dalgårdsvej.