Årby Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
I kuperet terræn er Årby kirke og by opført på en bakkekam, i passende afstand af landevejen til Slagelse.
Kirkens placering som byens vestlige afgrænsning gør, at man ved ankomst fra øst ikke får kirken i syne før man står midt i byen.
Derimod er der flotte indkig til kirken for trafikanter der ankommer fra syd, vest og nord, hvor kirken får plads til at indvarsle byen for den tilrejsende. Ankomsten sker her ad veje der føres på tværs af koterne, hvormed kirkens landskabelige kontekst understreges.
Fra den forbipasserende Slagelsevej er kirken visuelt i konkurrence med Rørby kirke, der er væsentligt mere fremtrædende. Billedet af Årby kirke devalueres yderligere ved de højspændingsmaster der stiller sig i indsigten.
Et væsentligt træfald i indsigtskilerne fra Slagelsevej, vil utvivlsomt styrke kirken i konkurrencen med højspændingsmaster og andre anlæg.


Kirkens næromgivelser:
Årby kirke er ved dens skala og arkitektur den stærkeste karakterdannende medspiller i byens rum, om end randplaceringen i bystrukturen holder den fra at blive det styrende egentlige omdrejningspunkt.
Årbys centrale gade er på en gang så åben at der skabes et godt flow gennem byen, og så tilpas bugtet at der dannes en udmærket sluttet rumkarakter.
Indsigten til kirken fra Årbygade sløres dog indsigten betydeligt. Det anbefales at træerne holdes nede i højde.
Kirkeområdets terræn løfter kirken en anelse over hovedgadens niveau, hvormed der opstår en fin distance til trafikken i gaden.
Den overfor kirken liggende sognegård, er arkitektonisk og rumligt i disharmoni med kirken. Sognegårdens grå puds og bølgeeternit understøtter ikke oplevelsen af kirkeomrdet som ét hele.
Generelt er der i Årby udmærkede betingelser for visuel kontakt til kirken.


Foto: 1
Kirkens nordvestlige placering i Årby kommer trafikanter ad Årbyvej til gode.

Foto: 2
Ankomst ad Lykkebakken giver en god indgangsvinkel til by og kirke, om end terrænet først sent afdækker kirken.

Foto: 3
Et flot perspektiv af Årby kirke, hvor det lange kirkeskib afdækkes helt. Billedet er taget fra Bastrupvej i syd.

Foto: 4
Fra Slagelsevej knejser kirken over byens tage. Et betydeligt træfald om kirke og by,
vil givet hjælpe kirken til en bedre kontakt i landskabet.

Foto: 5
Fokus rettes uvilkårligt mod højspændingsmasterne, og ikke mod kirke og by i baggrunden. Billedet er fra Slagelsevej