Særslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Særslev kirke og by er opført på kanten til Svinninge Vejle. Kirken er i dette landskabsbillede et flot varetegn, der sammen med områdets øvrige fire kirker slår en imaginær ring om Svinninge Vejle, og fremhæver kirkernes fælles landskabelige kontekst.
Denne visuelle kontakt over Svinninge Vejle til de øvrige landsbykirker, er et væsentligt landskabeligt motiv som må beskyttes.
Fjernomgivelserne er mod Svinninge Vejle væsentligt sammenfaldende med Vallekilde kirkes udlagte fjernomgivelser.
Generelt er der god indsigt til kirken for tilrejsende til Særslev, dog med ankomst gennem Snertinge som undtagelse. Her er kirken ikke synlig før rundkørslen, idet den bymæssige bebyggelse i Snertinge parere visuel kontakt.


Kirkens næromgivelser:
I trafiklandskabet indtager Særslev kirke en betydelig plads. Nykøbingvejs ellers stringente vejføring bøjes i en svag kurve ved kirkeområdet, hvilket både understøtter trafikantens indsyn til kirken, og fortætter byrummet med en styrkelse af kirken som byrummets center.
Byens lave bebyggelse fundere kirketårnets markering i bysamfundet, og giver et godt samlende fixpunkt fra haver og villaveje i området.
En række træer på og omkring kirkeområdet stiller sig desværre i vejen for gode indkig til kirken - særligt fra Skippingevej. Træfald i disse indsigtskiler vil utvivlsomt styrke kirkens position.


Foto: 1
Fra Nykøbingvej i nord er der en potentiel god indsigt til kirken, men desværre forhindrer
trækroner en reel visuel kontakt. Det ville gavne kirkens markering i omgivelserne om disse træer blev fjernet eller beskåret.

Foto: 2
Fra Skippingevej knejser kirketårnet flot over byen. Kirken glider dog i dette modlysbillede i
silhuet med træerne, der truer med at tage magten fra kirken.

Foto: 3
Et smukt motiv, hvor kirkens klare og direkte kontakt til de åbne marker, understreger den
landskabelige kontekst. Billedet er taget fra Højgårdsvej.

Foto: 4
Fra Kalundborgvej i øst tegnes ankomsten til Særslev by fint.

Foto: 5
Favrbovej vest for Særslev: Trafikanten får en flot udsigt over kirke og by, til Svinninge
Vejle.

Foto: 6
Midt i byens hovedgade - Nykøbingvej - er kirken et helt centralt pejlemærke for såvel
den gennemrejsende, som for beboerne i byen.

Foto: 7
Kirkeområdets komposition er arkitektonisk sikker, med Kirke og kapel i god balance.
Ringmuren trækker sig lidt tilbage op ad en lille skrant, og danner dermed en fin afstand
til trafikken på vejen. Oplevelsen devalueres dog noget af trækronerne der skjuler kirketårnet. Træerne foran kirketårnet bør fjernes.

Foto: 8
Ved ankomst til kirken ad Skippingevej er kirken helt indhyllet i træer.
Skal kirken træde i karakter, kræves et væsentligt træfald i denne indsigtsretning.

Foto: 9
I næromgivelserne er der en fin kontakt til kirken.