Ulstrup Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Ulstrup by er opført i Røsnæs’ særdeles kuperede terræn. Ved terrænets meget hyppige variation mellem bakke og lavning gives landskabet en forholdsvis lukket karakter, der kun tillader få og korte indsigtskiler til Ulstrup kirke.
Fjernomgivelserne er således af begrænset omfang i forhold til denne registrering. Lysanlæg kan være ødelæggende for kirkens omgivelser.


Kirkens næromgivelser:
Den enkle vejføring i Ulstrup samler sig i området ved kirken, der sammen med brugsen bliver byrummets og trafikkens omdrejningspunkt i byen. Hvor det stærkt kuperede terræner
problematisk i forhold til fjernomgivelserne - som nævnt ovenfor - så tilfører det nærmiljøet styrke, idet de lukkede og overskuelige landskabs/byrum understøtter landsbyens intimitet og karakter. Lysanlæg kan være ødelæggende for kirkens omgivelser.


Foto: 1
Med ankomst fra Kalundborg ad Røsnæsvej. 

Set fra øst. 

Foto: 2
Fra vest ses kirken fra Søbakken.

Foto: 3
Røsnæsvejens lige føring gennem landskabet ændre karakter i Ulstrup by, og bøjer sig om
kirkeområdet. Det giver en fin fortætning af byrummet, der underbygger landsbykarakteren og samtidigt tvinger trafikanten til at bremse op.