Hallenslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Kirken tegner sig udmærket i landskabet omkring Hallenslev by. Mod nord og øst er kirken i direkte kontakt med markerne omkring byen, således kan man fra starten af Søvej i nordøst se kirketårnet indvarsle Hallenslev forude. Ad Gørlevvej er der en god indsigt til kirketårnet der tegner byens placering. Desværre er højspændingsmaster sat af i denne væsentlige indsigt fra hovedvejen, hvormed kirkens styrke i, og samspil med, landskabet devalueres betydeligt.
Generelt er der dog gode indsigtsmuligheder fra de primære veje omkring Hallenslev. Hvorom alting er, så ville det tjene kirkens kontakt til landskab og trafikanter, om en række træer i indsigtskilerne - særligt mod syd - blev reduceret i omfang eller antal.


Kirkens næromgivelser:
Hallenslev bys huse samler sig tæt om Hallenslevvej. Ved kirken trækker bygningerne sig til side, og giver kirken plads til at træde i karakter. Dermed får trafikanten gennem byen lidt længere tid til at opfatte og følge kirken.
Husene er passende afstemt efter kirkens skala. Vedligehold og kvalitet af byens huse er dog noget svingende. Generelt er der et udmærket byrum omkring kirken. Den ellers lige Hallenselvvej bugter sig i byen en anelse, så der skabes et mere sluttet gaderum omkring kirken. Træfald omkring kirkens område vil utvivlsomt øge kirkens synlighed i næromgivelserne.


Foto: 1 Mod nord har kirken en fremtrædende rolle i nærmiljøet

Foto: 2 Kirken set fra Hallenslevvej

Foto: 3 Fra Ulstrupvej tegner kirketårnet byens placering.

Foto: 4 Højspændingmasterne mod syd slører kirkens posision i landskabet.