Finderup Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Finderup kirke løfter sig på en pude i terrænet, så kirketårnet sikres optimal markering horisonten rundt.
Det åbne landskab trænger helt ind til byens vejkryds og mødes her med kirkens kuperede/hævede terræn (foto 10), således skabes der et værdifuldt potentiale for god eksponering i fjernomgivelserne, hvor trafikanten får en umiddelbar forståelse af kirkens landskabelige indplacering.
Desværre beskæres visse indsigtskiler så kraftigt af kirkeområdets trækroner, at oplevelsen af kirkens landskabelige kontakt nedsættes betydeligt.
Træerne i de berørte indsigtskiler fra byens indfaldsveje, bør reduceres i antal eller omfang.


Kirkens næromgivelser:
Der synes ikke at være nogen korrespondance mellem Finderups huse og kirken. Ved det at kirken terrænmæssigt næsten løfter sig ud af den bymæssige kontekst, understreges det
yderligere, at placeringen mere er tiltænkt markering i fjernomgivelserne end i næromgivelserne
Træfald omkring kirken vil styrke naboskabet mellem kirke og huse, og dermed kvalificere en samlet landsbykarakter.


Foto: 1 Fra Davrekildevej, hæver kirketårnet sig markant over
de mange træer der omslutter byen og tegner dens udstrækning.

Foto: 2 Fra Solbjergvej efter Gierslev glider kirken i skjul af trækronerne, og kommer kun enkelte steder til syne.

Foto: 3 Kirken er den tilrejsendes første møde med landsbyen Finderup.

Foto: 4 Fra sydvest får trafikanter ad Davrekildevej en god kontakt til kirken.
Marken trænger sig helt ind til kirkeområdet, hvilket giver en god kobling til landskabet.
Desværre blokeres indsynet delvist af træerne.

Foto: 5 Den åbne agermark giver kirken god mulighed for at træde i karakter over
langeafstande. Billedet er fra Kulbyvej i nord.

Foto: 6 Fra Tingbjergvej er kirken helt opslugt af trækronerne. Træerne bør i omfang eller antal reduceres betragteligt omkring kirken.

Foto: 7 Ad Finderupvej fra Høng er kirken helt frem til ankomst i skjul.

Foto: 8 Først små 150 meter før ankomst viser kirken og byen sig.

Foto: 9 Kirken hæver sig betydeligt i byen, og kobler sig herved mere til en markering i det omgivende landskab, end til at indgå aktivt i næromgivelserne/byrummet.

Foto: 10 Fra Kragerupgårdsvej får man et flot perspektiv af kirkeområdet, hvor markerne
glider helt op til kirken, og på den måde giver en fin overgang mellem landskabet og kirken.