Store Fuglede Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Store Fuglede kirke ligger på en bakketop og der er derfor potentielt gode muligheder for lange indkig til kirken. Cirka 1 km øst for Store Fuglede ligger Tissø og kirken kan ses fra modsatte søbred. Tæt ved kirken ligger Lille Fuglede kirke og sammen er de markante elementer i landskabet set fra Søvejen (219).
Fra nord og nordøst er der frit udsyn til kirken der ligger hævet over markerne som en markering af byens beliggenhed. Ved ankomst fra nord ad Fugledevej er kirken, med sin placering højt hævet over vejen i udkanten af byen, en flot introduktion til byen. Desværre skærmer en række træer i kirkens forgrund for den fulde udnyttelse af dette potentiale.
Fra Vestervang et stykke vest for kirken skærmer en række større beplantninger for indkig til kirken. Man får dog mulighed for et enkelt kig til kirken, hvilket tydeliggør at hvis beplantningerne forsvinder vil der her være en god indsigt til kirken.
Også fra syd er der gode indkigsmuligheder til kirken. Fra det flade land ligger kirken mellem træerne hævet over byens huse. Set fra Maderne forstyrres indkigget dog af gennemskærende højspændingsmaster.

Kirkens næromgivelser:
Kirkens placering i udkanten af landsbyen Store Fuglede betyder at den ikke umiddelbart spiller en dominerende rolle i det centrale gadebillede. Kirken er dog hævet så højt at den alligevel markerer sig over husenes tage som baggrundsfigur.
Kirken ligger ud til Fugledevej men er trukket et stykke tilbage fra vejen. Vejens krumning bevirker dog at der dannes et sluttet rum foran kirken hvilket øger kirkens synlighed fra vejen.
At kirken ligger i udkanten af bebyggelsen betyder at der fra kirkegården er en flot udsigt over det omgivende landskab.


Foto: 1
Ankomst til kirken fra nord: Kirken ligger i udkanten af byen og danner dermed grænsen mod det åbne land. En række høje træer i kirkens forgrund bevirker at den ellers flotte ankomst sløres.

Foto: 2
Kirken, der er hævet højt over vejniveau, syner markant fra vejen.

Foto: 3
Set fra Flinterupvej: Kirkens tårn hæver sig op over byens huse som et vartegn.

Foto: 4
Set fra Tystrupvej: Kirken hæver sig op over træerne. Højspændingsledninger forstyrrer indkigget.

Foto: 5
Set fra Bakkendrupvej: kirkens tårn syner over gården inde i byen.

Foto: 6
Kirken ligger på toppen af bakken og tegner byens grænse. Vejen fremhæver terrænets former.