Tømmerup Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Kirken ligger ud til Holbækvej (landevej 23) og markerer flot indkørslen til Tømmerup by.
Med en randplacering som afslutning på Tømmerup by mod syd, kobler kirken sig fint på det åbne landskab, og bliver her en buffer mellem byen og trafikanterne på den meget befærdede Holbækvej.
Trafikken i området samles i en stor rundkørsel der er anlagt ca. 300 m. sydvest for kirken. Ved trafikantens opbremsning inden fordeling i rundkørslen gives kirken tid til eksponering. Kirkens deltagelse i dette trafiklandskab giver rundkørslen her karakter frem for andre.
Hvor den visuelle kontakt til kirken er god syd for byen, så hindres indsigt til såvel kirke som by fra nord af de store karakterfulde bakker og høje. Således får man ved ankomst fra Spangsbro først Tømmerups kirke i syne kort før ankomst til byen. Ved ankomst fra øst ad Holbækvej er indsigten begrænset af træer og vildthegn. Det anbefales at træerne tættest på Holbækvej fjernes, så indsigten til kirken styrkes.

Kirkens næromgivelser:
Byen er opført med Tømmerupvej som sin akse, og med kirken som ankerpunktet der afsluttet byen ud imod trafikken på Holbækvej.
Den centrale gade bugter sig svagt i gennem byen, og giver udmærkede indsigt til kirken. Byens gårde og huse er i fin skala i forhold til kirken, og samlet set, dannes der et tiltalende landsbymiljø med gode varierede rumligheder.


Foto: 1
Fra sydvest ad Hovvej er kirken for trafikanten det første varsel på både Tømmerup by, og på rundkørslen.

Foto: 2
Her ved rundkørslen bliver kirken en markant milepæl for den rejsende.

Foto: 3
Fra Kærbyvej i syd er synes indsigten til kirken uspoleret af den mellemliggende jernbane og Holbækvej.

Foto: 4
Fin markering hen over det åbne agerlandskab. Billedet er taget fra Tingvej.

Foto: 5
Træer og vildthegn beskære indsigten markant, så kirketårnet visuelt ikke får rigtigt fat. Set fra Holbækvej i øst.

Foto: 6
Fra Kåstrupvej: I vest glider terrænet skiftevis for og fra indsigten mod kirken.

Foto: 7
Ad Tømmerupvej i nord kommer kirken først til syne efter det markante bakkelandskab.

Foto: 8
Sålænge træerne foran kirken ikke er højere, er der en god kontakt til kirken i næromgivelserne. Billedet er fra Tømmerupvej.

Foto: 9
Ved T-krydset Tømmerupvej/Holbækvej: Kirken danner en imposant byport til Tømmerup.