Raklev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Raklev ligger på kammen af den bakke som Kalundborg bygger sig op ad. Her mod toppen bliver Kalundborgs by- og bygningsstruktur mere opløst, og forstadskirken bliver et overgangsled mellem det åbne landskab på bakkens nordside, og villabebyggelsen på sydsiden. Der er ved tilkørsel fra syd - fra byen - kun meget sparsomme indsigtsmuligheder til kirken.
Fra nord rejser kirkens sig derimod med stor styrke over markerne, så trafikanterne i fjernomgivelserne får en god oplevelse af kirkens landskabelige indplacering.
Det anbefales at man meget nøje følger de træer der er plantet om hele kirkegården, og løbende topbeskære dem. Blot en smule højere vil trækronerne hindre betydelig visuel kontakt til kirken.

Kirkens næromgivelser:
Raklev er vokset sammen med Kalundborg som forstadskvarter, og har intet egentlig selvstændigt byrum. Kirken synes ved sin placering opført til markering i fjernomgivelserne, fremfor i nærmiljøet. Det understreges endvidere af bygningsstrukturen omkring kirken, der kun begrænset understøtter kirken som et styrende element i nærmiljøet.
Kirken som dominerende element begrænser sig således til gaderummet umiddelbart omkring kirkeområdet.


  

Foto: 1
Fra Elledevej i syd knejser kirketårnet flot på bakkekammmen.

  

Foto: 2
Kirken stiller sig i profil set fra Tranemosevej.

Foto: 3
Vest for kirken er der kun få og kortvarige indkig.

Foto: 4
Kirken har sin magt og styrke i fjernomgivelserne. Her set fra Elledevej.

Foto: 5
Ved ankomst til kirken ad Raklevhøje bygger terrænet sig op til kirken, hvor den visuelle
kontakt langsomt tabes bag terrænet, for ved ankomsten igen at blive frilagt.

Foto: 6
Fra Raklevskillevej: Generelt har kirkens dominerende rolle i næromgivelserne et beskedent omfang.