Gierslev kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Bystrukturen i Gierslev er så tilpas løs, at kirken får en rimelig gode åbninger til visuel forbindelse med landskabet.
Kirken holder sig sympatisk i terrænniveau med den øvrige bebyggelse, og må således støtte sig til sit tårn i markeringen i fjernomgivelserne. Ved flere indfaldsveje formår kirken desværre ikke i tilstrækkeligt omfang at hæve sig over eller bryde igennem trækronerne.
Et væsentligt træfald i visse indsigtskiler til kirkeområdet, ville styrke kirkens evne til at koble sig på landskabet.
Generelt har kirken et godt potentiale for på afstand i landskabet, at kunne indvarsle byen for de tilrejsende trafikanter.
En væsentlig undtagelse skal dog fremhæves: I syd udkonkurreres kirkens tårn fuldstændigt af to store vindmøller, der er opført alt for tæt på kirken. I dette skalaløse selskab taber tårnet helt pusten, og formår ikke at sætte sig i karakter.

Kirkens næromgivelser:
Kirken er uden konkurrence byens anker og omdrejningspunkt - såvel visuelt som trafikalt.
Bag kirken finder man i Smedevænget en charmerende vejføring, hvor haver og kirkeområdet samles i et intimt landsbymiljø.
Husene i næromgivelserne er generelt fint afstemt efter kirkens skala, hvilket understøtter landsbykarakteren.


Foto: 1
Fra Gierslevvej: Kirketårnet i Gierslev indvarsler og placerer byen forude.

Foto: 2
Nærmere entré, er kirken fortsat en vigtig markør for byen. Desværre stiller den røde lade sig lidt umotiveret i vejen for en potentielt stærkere visuel kontakt til kirken.

Foto: 3
Indfaldsvejene samles op og fordeles af kirken. Den gode visuelle kontakt i næromgivelserne er en fin opfølgning på trafikantens kontakt til kirken i landskabet.

Foto: 4
Kirken tegner byens centrum. Indsigten får konkurrence af trækronerne, der truer med tiden helt at stjæle billedet. Billedet set fra Solbjergvej i øst.

Foto: 5
Med ankomst fra Finderup tager kirketårnet som byport imod trafikanten. Også her stiller træer sig generende i vejen for en fri indsigt.

Foto: 6
Kirken er såvel visuelt som trafikalt knudepunktet i byen.

Foto: 7
Bag kirken dannes om Smedevænget et sympatisk intimt byrum, hvor haver og kirkeområde sammen understøtter landsbystemningen.

Foto: 8
Fra syd ad Stensbjergvej: Et værdifuldt indsyn til kirken og rolige landskab.