Værslev Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Med nord som undtagelse er kirken visuelt godt placeret i forhold til vejføringen ind til byen.
Således får tilkørende fra Frankerup en flot ankomst, hvor kirketårnet i god tid indvarsler Værslev by.
Tilsvarende indsigtsmulighed er der for trafikanter ad Værslevvej i øst, og Langemosevej i vest. Aktuelt er indsigten her desværre mere potentiel end reel, idet kirken står indhyllet i de mange trækroner, der ved at slå en ring om byen tegner Værslevs udstrækning. Et betydeligt træfald omkring kirken vil væsentligt styrke indsigten, og tjene kirkens kobling til det åbne landskab.
Generelt er der således udmærket potentiel/reel indsigt til kirken fra fjernomgivelserne.

Kirkens næromgivelser:
Landsbyens snoede veje giver tiltalende sluttede gaderum ved kirken, der underbygger landsbykarakteren. Særlig værdifuldt er kirkens tætte naboskab til gården ved Frankenrupvej, hvor gårdens kobling til kirkeområdet skaber en sympatisk skala, og et roligt intimt gaderum der fint stemmer sindet inden kirkebesøg.
Den tætte beplantning i byen tilstår kun få indsigtskiler til kirken, fra de gaderum kirken ikke er en direkte del af. Som ved fjernomgivelserne vil også træfald


  

Foto: 1
Trods træernes slør, så er kirken en væsentlig indvarsling af byen. Billedet er fra Langemosevej i vest.

  

Foto: 2 
Trods træernes slør, så er kirken en væsentlig indvarsling af byen. Billedet er fra Frankerupvej.

Foto: 3
Fra Værslevvej trues kirken af trækronerne.

Foto: 4

Igen Værslevvej: nu er kirken gledet i skjul af træerne.

  

Foto: 5
Kirketårnet markerer sig for den tilrejsende.

  

Foto: 6
Det lille kapel er en fin forpost til kirken, og får et godt tag i gaderummet.

Foto: 7
Nabogården glider ind i kirkegårdens ringmur, og danner dermed en sjov fortætning af
området.

Foto: 8
Gadekæret skaber en ‘forplads’ til kirken, hvor den kan træde i karakter.