Solbjerg Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Solbjerg kirke er et prægtigt eksempel på udviklingen af en landsby, hvor man har haft forståelse for værdien af kirken som byens markør i omgivelserne.
Trafikanter får fra både syd, øst, nordøst og nordvest meget fine og varierede indkig til (hele eller dele af) kirken i byens midte, Der er væsentlige interesser i at bevare disse ankomster.
Kun ved ankomst til byen fra syd sydvest ad Blæsingevej, er der ingen mulighed i fjernomgivelserne for indkig til kirken.
Den foreslåede skovrejsning syd for Solbjerg vil ikke krænke indsigt til kirken.


Kirkens næromgivelser:
Kirken er både ved placering og vejføring/udfletning centrum i byen. Næsten alle veje samler sig om, og drejer af på kirken. Den tvinger trafikken i en blød hestesko rundt om sig, og markere herved sin urokkelige placering.
Trafikknudepunktet medfører desværre, at der ingen opmarchplads er ved kirken, og at kirkeområdet således virker en smule afvisende for besøg.


Foto: 1
Ankomst på Solbjergvej fra Ørslev mod Solbjerg: Huse og træer trækker sig til side, og lader landskabet/marken løbe til bakkens top, hvor det sammenføjes med kirken. Det direkte indkig forstærker oplevelsen i landskabelig indplacering. Landskabet til venstre i billedet må også friholdes for byggeri, idet en nybygning her, vil komme i konkurrence med kirken om at fortsætte bakkens horisont.

Foto: 2
Over vejens forsvindingspunkt ser man ved ankomst til Solbjerg fra syd Blindkildevej
(fra Solbjerg Gård) lige ind på kirken i byens midte. Billedet sløres dog af et større træ mod vest, i billedets venstre side.

Foto: 3
Kører man fra nordvest ad Solbjergvej, rejser kirken sig flot idet man passerer bakkedraget ved det lille vandværk. Igen bliver kirkens tårn et godt pejlingsmærke der stikker pænt
over de omkringliggende gårde. Lige frem, ser man det nedlagte Solbjerg Mejeri, der får vejen til at slå af ind mod kirken.

Foto: 4
Vejføringen giver et udmærket rum omkring kirken, og man ser klart, at byen har sit
udspring her ved kirken.

Foto: 5
Kisserupvej, ankomst fra nord nordøst: Kirken er det eneste element der indikere, at der her gemmer sig en by.

Foto: 6
Kirketårnet markere sig fint her hvor man kører ind i byen ad Kisserupvej Landsbystemningen og nærmiljøet er slået an med gårdene der ligger helt ud til vejen.

Foto: 7
Det åbne stykke mark mellem byen og Solbjergvej har en karakter af forplads der gør, at det er at regne under næromgivelserne.