Jorløse Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Jorløse kirke ligger i meget varieret terræn. Øst for kirken falder terrænet stejlt ned til den flade Åmose og fra den modsatte side er der fra en længere strækning på Hallebyorevej indkig til kirken der træder frem på bakken som en tydelig markør i landskabet. Fra Madesøvej inden Åmosen er kirken derimod helt gemt bag terrænet.
Mod nord stiger terrænet hvilket hurtigt hindrer indkig til kirken. Vest og syd for kirken er terrænet mere kuperet og fra Vesterbygårdsvej dukker kirketårnet frem bag en bakke som det eneste synlige bevis på byens tilstedeværelse.
Også fra Søvejen kan man på den sidste strækning ned mod Tissø se ind over de bølgende marker til byen markeret af kirken.

Kirkens næromgivelser:
Jorløse kirke ligger ikke ud til Jorløse Byvej men er trukket et stykke tilbage fra vejen. Dette betyder at den ikke spiller en dominerende rolle i vejforløbet gennem byen, men mere optræder som baggrundsfigur i gadebilledet, i det kirketårnet i det meste af byen hæver sig op over husenes tage.
Kirken ligger i udkanten af byen og der er fra kirkegården udsigt over de nærmeste marker. Husene i kirkens nærmeste omgivelser lukker sig omkring kirken hvilket giver en oplevelse af indeklemthed.


Foto: 1
Kirken hæver sig over byens tage.

Foto: 2
Kirken er hele tiden tilstede i baggrunden.

Foto: 3
Ankomst fra nord: Kirken kommer til syne inde i byen bag træerne.

Foto: 4
Set fra Vesterbygårdsvej: Kirken hæver sig som det eneste synlige tegn på byen over bakken.

Foto: 5
Set fra Hallebyorevej: På den anden side af Åmosen markerer kirken sig på bakken som et vigtigt element i landskabet.

Foto: 6
Ankomst til kirken ad Madesøvej: Kirken kommer til syne inde i byen, gemt delvist af
træer.