Lille Fuglede Kirke

Kirkens fjernomgivelser:
Landsbyen Lille Fuglede ligger ned til Tissø og kirken kan derfor ses på lang afstand henover søen. Nord for kirken fra Vesterbygårdsvej ses kirken på bakken på den anden side af Tranemose Å. Kirken der er hævet højt indgår sammen med byens øvrige huse og træer i en mangfoldighed der står i stærk kontrast til markernes enkelhed.
Fra Søvejen får man ved Markmosens udmunding et enkelt kig til kirken der ellers er skjult af terrænet, og ved ankomst ad Markmosen ses kirken liggende frit med søen i baggrunden. Ved ankomst ad Søvang fra vest ligger kirken i landsbyens udkant og kirkemuren definerer klart og præcist overgangen fra land til by. Fra Bakkendrupvej dukker kirken frem i en klynge træer inde over det flade land som et markant punkt i landskabet, og bagved kan anes svagt Jorløse kirke.

Kirkens næromgivelser:
Landsbyen Lille Fuglede koncentrerer sin bebyggelse omkring den gennemløbende vej og kirkens placering helt ud til denne vej gør den til det mest dominerende element i gadebiledet. Dette understreges yderligere af den åbne plads ved siden af kirken der, fordi den skaber frirum omkring kirken, øger kirkens synligheden fra vejen.
Kirkens dominans fremhæves også af den høje placering, der ikke kun opleves i forhold til det omgivende landskab men også i forhold til landsbyens øvrige bebyggelse.


Foto: 1
Den åbne plads ved siden af kirken øger kirkens synlighed fra vejen.

Foto: 2
Set fra Søvang: Kirken ligger i landsbyens udkant og kirkemuren definerer den præcise
overgang mellem land og by.

Foto: 3
Set fra Bakkendrupvej: Kirken markerer sig inde over markerne i en klynge af træer.

Foto: 4
Set fra Markmosen: Kirken ligger højt med søen i baggrunden.