Alleshave Kirke

Uden sideskib og tårn kræver kirken et betydeligt rum omkring sig, for rigtigt at kunne træde i karakter i næromgivelserne. Desværre står træerne på grundene mod øst så tæt og højt, at kirken først kommer til syne ved passage. Træfald i indsigtskilerne fra Alleshavevej i vest, og i særdeleshed i øst, vil væsentligt styrke kirkens kontakt til landskab og trafikant.

Alleshave kirke er opført i åbent agerlandskab, flankeret af nogle få huse. I modsætning til de fleste af områdets øvrige bygninger/gårde, så kobler kirken sig direkte til Alleshavevej, og sikre sig dermed trafikantens opmærksomhed. Desværre stiller en større gruppe træer sig i vejen på østsiden, og blokere her for såvel lange som korte indkig.

Kirken er opført uden klokketårn, hvilket i nogen grad reducerer kirkens evne til visuelt at koble og samle sognets spredte landbrugsbebyggelse. Uden tårn fremstår kirkeområdet generelt umarkeret, og nye bygninger/anlæg ved kirken kan således let udmanøvrere og deklassere kirken i det samlede landskabsbillede.

Den enkle vejføring gennem landskabet giver, at visuel kontakt til kirken alene findes fra Alleshavevej. Dette snævre indsigtspotentiale giver et tilsvarende begrænset område at udlægge som fjernomgivelse efter denne registrering.


Foto: 1 Fra vest fanger frontperspektivet af den tårnløse kirke øjeblikkeligt trafikantens opmærksomhed.

Foto: 2 I denne vigtige indsigtskile fra øst, er kirke og kirkeområdet desværre helt indhyllet i træer.

Foto: 3 De rene linjer giver kirken en fin karakter, tårn eller ej.

Foto: 4 Apsis er med til at give kirken retning.