Eksisterende tilslutninger

Grundejere, som allerede er tilsluttet et fælles- eller separat kloaksystem, må lede regnvand fra ejendommens eksisterende befæstede arealer til kloakken.

Hvis ejendommens befæstede areal udvides, f.eks. ved tilbygning eller anlæg af en ny terrasse, må den maksimale afløbskoefficient ikke overskrides.

Hvis grundejeren ønsker at udvide det befæstede areal ud over den fastsatte afkøbskoefficient, skal grundejer i sådanne tilfælde etablere en alternativ håndtering af regnvandet fra den del af ejendommen, som svarer til det nye befæstede areal, således, at den samlede mængde regnvand der ledes til kloakken, forbliver uændret.

I den sammenhæng skal Kalundborg Kommune kontaktes, da visse tiltag kan kræve at der skal gives en tilladelse.