Ekspropriationspraksis

Når spildevandsforsyningsselskabet skal gennemføre projekter, er det ofte nødvendigt at etablere ledninger, bygværker eller pumpestationer på private grunde. 

Før anlæggene etableres, skal der laves en aftale med lodsejeren. Aftalen skal både handle om, hvor og hvornår anlæggene etableres, og om den erstatning lodsejeren får. Aftalen kan indgås som frivillig aftale mellem Kalundborg Forsyning og den enkelte lodsejer eller ved ekspropriation. Det er vigtigt, at lodsejere, som må lægge grund til spildevandsanlæg, behandles korrekt, rimeligt og ligeligt.

Når der etableres anlæg på privat grund, skal de sikres ved tinglysning af en servitut. Herved sikres ejeren af spildevandsanlægget retten til at vedligeholde anlægget. Servitutten forhindrer også, at andre kan beskadige anlægget ved f.eks. at bygge oven på ledninger eller plante træer hvis rødder kan ødelægge ledningerne. Kalundborg Forsyning afholder alle udgifter ved en tinglysning.