Kloakering af ejendomme med eksisterende private spildevandsanlæg

Ved kloakering af ejendomme, der har et nyere privat spildevandsanlæg, kan man udsættelse for kravet om tilslutning til kloakken. Det vil sige, at man kan beholde sit spildevandsanlæg i en periode svarende til anlæggets forventede levetid, som er fastsat til 20 år. Der skal være givet en tilladelse til spildevandsanlægget. 

Tilslutningsbidraget skal betales når der er mulighed for tilslutning til Kalundborg Forsynings kloak. Der kan gives udsættelse for betaling af vandafledningsbidrag. Kontakt Kalundborg Kommune, som vil registrere det i BBR.