Afløbskoefficient

Regnvand der afledes fra befæstede arealer som tage, indkørsler, terrasser mv. kan håndteres lokalt når det er muligt, f.eks. ved nedsivning på egen grund. Dermed kan man begrænse mængden af regnvand, der via kloakken ledes til renseanlæggene. 

Derfor har man fastsat en grænse for, hvor meget regnvand, der uforsinket må afledes til kloaksystemet fra en grunds befæstede arealer, afhængigt af grundens anvendelse. Dette udtrykkes ved en maksimal afløbskoefficient. 

Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor meget af det regnvand, der falder på en grund, der løber ud i kloaksystemet.  

  • En afløbskoefficient på 1 betyder, at alt regnvandet, som falder på grunden, løber ud i kloakken  
     
  • En afløbskoefficient på 0,5 betyder, at halvdelen af regnvandet, som falder på grunden, løber ud i kloakken.  
  • En ejendom som slet ikke afleder regnvand til kloak, har en afløbskoefficient på 0 %.