E. Cirkulær økonomi

Produktion og forbrug af materialer og produkter bidrager til udledning af drivhusgasser. I en cirkulær økonomi holdes produkter og materialer i et kredsløb, der forhindrer affald i at opstå. Det handler blandt andet om at designe produkter på en måde, så de holder længere, kan repareres og så det er muligt at genanvende brugte materialer til at fremstille nye produkter.

Kalundborg Kommune kan understøtte cirkulær økonomi gennem sin indkøbspolitik, og ved løbende at sørge for kommunens institutioner har fokus på deres brug af materialer og produkter. Det kan også handle om at understøtte bæredygtigt byggeri og genanvendelsen af byggematerialer for både offentlige og private aktører.

Virksomhederne i Kalundborg Symbiosen har i mange år arbejdet med en cirkulær tilgang til produktion. Her er tale om et lokalt partnerskab, hvor virksomheder tilvejebringer, deler og genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Symbiosesekretariatet arbejder aktivt med at udbrede og formidle viden om industriel symbiose og cirkulær tilgang til produktion til inspiration for mange forskellige aktører i både ind- og udland.

Kalundborg Symbiosen har udført en livscyklusanalyse for at illustrere hvilken effekt symbiosesamarbejdet har på bla. CO2, vandforbrug og materiale genanvendelse, se Figur 7.

Scope 1 og 2 regnskab

Dette CO2-regnskab omfatter alene de såkaldte Scope 1 og Scope 2. Som er udledningerne af drivhusgasser fra kommunens geografiske områder og fra brugen af energi. Til næste revision af Klimahandlingsplanen skal der tages stilling til om regnskabet skal udvides med Scope 3, der også omfatter udledninger forårsaget af produktionen af varer, produkter og tjenesteydelser udenfor kommunegrænsen.

Kalundborg Kommunes rolle

Kalundborg Kommune inddrager relevante miljøhensyn i kommunens udbud. Ved inddragelse af relevante miljøhensyn understøtter Kalundborg Kommune et marked for miljøvenlige produkter. Kommunen ønsker at sætte fokus på miljøbelastning og levetid, miljøcertificeringer, miljømærkning, arbejdsmiljøbelastning samt energiforbrug, herunder el-, brændstof, vandforbrug eller CO2-udledning. Miljøbelastende produkter erstattes i videst muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter.