D. Transport

Omstilling af transporten fra diesel og benzin til el og grønne brændstoffer er meget styret af nationale afgifter, og priserne på grønne alternativer. Som kommune kan vi dels "feje for egen dør" i udbud og indkøb af fx busser og færger. Også kommunens udrulning af lade standere kan fremme omstillingen. Kommunens egen bilflåde er også et oplagt indsatsområde, ikke mindst da elbilers totale omkostninger nærmer sig eller er lavere end tilsvarende diesel eller benzinbiler.

Det er besluttet, at færgen fra Kalundborg til Samsø skal sejle på el. Færgen forventes indsat i 2025 af Samsølinjen. Besejlingen af ruten har været udbudt af staten som en samfundsbegrundet rute, med et vilkår om grøn sejlads.

Kalundborg Kommune arbejder på at udskifte to dieseldrevne færger til henholdsvis Nekselø og Sejerø med el færger.

Store industrivirksomheder som fx Novo Nordisk er begyndt at stille krav til underleverandører om CO2-neutralitet i 2030. Det medvirker til en hurtigere grøn omstilling, også indenfor transportsektoren.

Kalundborg Kommunes rolle

Kalundborg Kommune vil som havneejer facilitere el-færgen til Samsø.
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har besluttet, at der skal arbejdes videre med anskaffelse af el færger til Sejerøbugtens færger, der drives af kommunen.

Implementeringen af Kommunens ladestanderstrategi skal udvide tilgængeligheden af el ladeinfrastruktur på kommunalt ejede arealer.

Ved gradvist at udskifte benzin- og dieselkøretøjer i kommunens bilflåde vil kommunen reducere udledningen med ca. 1.000 ton CO2 per år.

Kommunen vil som udbyder af kollektiv transport arbejde på at indføre elbusser. Der forventes en reduktion på 1.200 CO2 fra 2025 og yderligere 1.445 CO2 fra 2030.

Kalundborg Kommune vil gå i dialog med kommunens virksomheder om en grøn omstilling af den tunge vare- og produkttransport.