KLIMANEUTRAL OG KLIMAROBUST KOMMUNE I 2050

Forord

Den første klimaplan og klimatilpasningsplan for Kalundborg Kommune så dagens lys for cirka 10 år siden. Dengang var der stor opmærksomhed på, at Asnæsværket fik fundet et alternativ til fossile brændsler. Det ville virkelig batte noget i CO2-regnskabet. I den anden ende af skalaen blev der installeret energistyring på de kommunale bygninger og skiftet til LED-belysning. Hvad klimatilpasning angår var fokus på den tid at forebygge oversvømmelser i Kalundborg bymidte og på Reersø.

Klimaudfordringerne er ikke løst, de presser sig på, og vi har fortsat mange opgaver foran os. Der er brug for alle gode kræfter, så vi kan tilpasse os klimaforandringerne, få nedbragt udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050.

Ny teknologi og nye materialer gør det muligt at vælge mere klimavenlige alternativer. Større klimabevidsthed og mere viden blandt befolkningen giver borgerne et bedre grundlag at handle ud fra. Vi kan høste af de erfaringer andre kommuner har gjort og lade os inspirere af forskellige løsninger på, hvordan man tilpasser sig klimaforandringerne. Som kommune vil vi bygge videre på de gode erfaringer og resultater vi har fra samarbejde med både offentlige og private.

For det haster med at få gennemført den grønne omstilling, så vi får nedbragt udledningen af drivhusgasser, og det haster med at få tilpasset vores samfund til de klimaændringer, som vi allerede oplever i dag i form af kraftige regnskyl, storme, tørke og oversvømmelser.

Det er tid til handling og derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en klimahandlingsplan KALUNDBORG 2050 med få, men nøje udvalgte og vigtige indsatsområder.

Og vi vil som politikere følge med – og holde os løbende orienteret om udviklingen. Bevæger vi os i den rigtige retning, går det hurtigt nok, har vi brug for justeringer eller helt nye indsatser?  

Vi gør forordet kort – det er tid til handling!

 

Martin Damm

Borgmester

 

Jacob Beck Jensen

Formand for Teknik- og miljøudvalget

Indledning – klimaneutral og klimarobust kommune i 2050

Kalundborg 2050 er en overordnet strategisk klimaplan, der beskriver hvordan Kalundborg Kommune i samarbejde med forskellige aktører understøtter de nationale klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030 og opnå klimaneutralitet i 2050.

Kalundborg 2050 beskriver desuden, hvordan vi vil imødegå klimaændringerne gennem rettidig forebyggelse og klimatilpasning.

Kalundborg 2050 er Kalundborg Kommunes DK2020-plan, godkendt af den grønne tænketank CONCITO på vegne af det internationale by-samarbejde C40.

Opbygning af planen – Kalundborg 2050

Kalundborg 2050 definerer kommunens overordnede klima- og energimål og sætter en overordnet ramme og retning for en række sektorplaner og dynamiske handleplaner, der konkretiserer klimaindsatsen (Figur 2).

De prioriterede indsatser beskrevet i klimaplan Kalundborg 2050 baserer sig på et drivhusgasregnskab for kommunen som geografisk enhed og en risikovurdering af effekterne af klimaforandringerne. Nogle af indsatserne bygger videre på allerede, igangsatte projekter og initiativer.