Roller og partnerskaber

Klimaplanen er først og fremmest tænkt som en plan, der kan vise vejen til handling, så vi opnår en forandring. Planen beskriver handlemuligheder og aktører.

Kommunens rolle

En kommune kan være med til at mindske udledningen af CO2 på flere måder. Oplagt er det naturligvis at gøre noget selv – at ’feje for egen dør’. Ved at synliggøre ’de gode eksempler’ og informere om klimatiltag der virker, kan kommunen inspirere og motivere andre til selv at gå i gang.

Energirenovering af egne bygninger, energistyring og bæredygtige indkøb kan bringe os et stykke af vejen. En kommune kan også via sin planlægning og myndighedsafgørelser være med til at understøtte en mere klimavenlig samfundsudvikling, og skabe grundlaget for, at der sker tilpasning til klimaforandringerne.

Strategiske partnerskaber

Ser vi på udledningen af drivhusgasser fordelt på sektorer, står det klart at vi må løfte i flok. Kommunen kan ikke klare opgaven alene. Den enkelte borger, forening, organisation og virksomhed må bidrage hver på deres måde. Ofte vil partnerskaber og samarbejde på kryds og tværs være vejen frem.

Kalundborg Kommune ser det som sin rolle at understøtte disse samarbejder. Det kan fx ske ved at understøtte netværk, afholde borgermøder eller på anden måde bidrage til at projekter kommer godt i gang. Det kan dreje sig om økonomisk støtte i nogle tilfælde, andre gange handler det om at bringe de rigtige beslutningstagere sammen.

Mange mål bliver kun indfriet, hvis flere parter går sammen om at udvikle og finde løsninger i fællesskab. Samarbejde er en forudsætning for, at vi udvikler os og skaber holdbare og gode resultater for alle parter, og her er strategiske partnerskaber et vigtigt greb. Hvis vi for alvor vil skabe forandringer, må samarbejdet foregå på tværs af offentlige og private sektorer, faggrænser, aldersgrupper og geografiske skel.