Denne del af klimaplanen handler om at forebygge negative effekter af klimaforandringerne ved at tilpasse vores byer og infrastruktur. Klimahandlingsplanen bygger videre på kommunens klimatilpasningsplan fra 2014 og den seneste kommuneplan 2021-2032. Der er gennemført en opdateret kortlægning med de nyeste klimascenarier for oversvømmelsesrisiko ved stormflod og nedbør. I kortlægningen er der også gennemført beregninger af økonomiske skader på samfund og natur.