Prioriterede indsatsområder - Klimatilpasning

På baggrund af klimahandlingsplanen fra 2014 og den opdaterede risikokortlægning fra 2023 er der udvalgt fire fokusområder, hvor vi skal have en særlig opmærksomhed:

A. Oversvømmelse fra havet
B. Oversvømmelse fra regn
C. Oversvømmelse fra vandløb
D. Tørke, grundvand og kysterosion