A. Oversvømmelse fra havet

Fremtidens klima med de forventede havvandsstigninger og øgede risiko for stormfloder viser, at det særligt er Kalundborg by, men også Reersø, Bjerge Sydstrand og Bjerge Nordstrand der bliver meget udsatte overfor stormfloder (Figur 12.).

For fremtidige stormfloder gælder at de økonomiske skader bliver størst for erhvervsbygninger i Kalundborg efterfulgt af sommerhuse og helårsboliger.

Mere end 3.000 personer bor i dag i helårsboliger, som ligger i områder, der i fremtiden kan forventes at blive påvirket af oversvømmelser i forbindelse med stormfloder. Til sammenligning bor ca. 300 personer i helårsboliger, som er oversvømmelsestruede i dag.

Cirka 100 virksomheder ligger i områder, som er udsatte overfor oversvømmelser fra stormfloder i dag. I fremtiden vil tallet vokse til ca. 700 virksomheder.

Økonomiske tab i forbindelse med tabt turisme er anseelige for både nutidige og fremtidige stormfloder, og udgør ca. 10-20 % af de totale skader.