B. Oversvømmelse fra regn

Oversvømmelser fra regn sker når kloakkerne i byerne ikke kan håndtere nedbøren. Potentielle skader fra nedbørsrelaterede oversvømmelser er spredt udover et større geografisk område sammenlignet med stormfloder.
Den største risiko for økonomiske skader ses for Kalundborg By efterfulgt af Kaldred Ferieby, Høng og Gørlev.

Skader på erhvervsbygninger og helhårsboliger udgør de største andele af skaderne for oversvømmelser fra nedbør.

Mere end 1.800 personer bor i dag i helårsboliger, der ligger i områder, som i fremtiden kan forventes at blive påvirket af oversvømmelser i forbindelse med nedbør. Til sammenligning bor ca. 1.200 personer i helårsboliger, som er oversvømmelsestruede i dag.

Der ligger i dag ca. 120 virksomheder i områder, som er udsatte overfor oversvømmelser fra nedbør i dag. I fremtiden vil tallet vokse til ca. 160 virksomheder.

For Kalundborg By ses risiko-hotspots i områderne omkring Elmegade og ved krydset Holbækvej/Slagelsevej/Sct. Jørgensbjerg og området Nordøst herfor.