C. Oversvømmelse fra vandløb

Kærby Å afvander et relativt stort opland, og løber ud i bunden af Kalundborg fjord hvor Kalundborg havn ligger. Kalundborg by ligger med bolig- og erhvervsområder helt ned til åen.

I takt med stigende havvandsstand, og øget risiko for voldsomme regn hændelser øges sandsynligheden for oversvømmelser fra Kærby Å - at vandløbet går over side bredder. Sådanne oversvømmelser kan medføre skader op til åen i samme omfang som ved stormfloder fra havet.

Kærby Å er i dag forsynet med et såkaldt klapbygværk, der forhindrer havvand i at løbe baglæns op i vandløbet. Klapbygværket betyder dog også at, de lavt liggende områder omkring åen være særligt sårbare, da vandløbet ikke kan løbe naturligt ud i havet på grund af forhøjet vandstand.

Der skal findes løsninger der minimerer risikoen for skader på bygninger og infrastruktur i sådanne situationer, hvor havet står højt og hvor der falder meget nedbør i vandløbet opland.

Helhedsplanen for Kærby Å indeholder mange elementer hvor der ud over klimatilpasning kan skabes meget væsentlige merværdier. Flere ”blå og grønne” områder øger biodiversiteten, og har potentialet til bynære rekreative naturoplevelser.