Målsætninger og fokusområder

Klimaforandringerne, som allerede er i gang, vil fortsætte i fremtiden, selvom vi omstiller vores samfund. Derfor er der behov for en langsigtet klimatilpasningsindsats, men også en prioritering af hvor- og hvilke fokusområder skal tages vare på først og hvordan. Det overordnede mål er at vi gradvist omstiller vores samfund til at kunne håndtere klimaforandringer, så vi bliver klimarobuste.

Det er kommunalbestyrelsens mål for klimatilpasning at:

  • Imødegå fremtidens klimaændringer mest hensigtsmæssigt
  • Forebygge og afbøde skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand
  • Arbejde med klimatilpasning på tværs af sektorer i et langsigtet perspektiv
  • Skabe merværdi for klimatilpasningsløsninger hvor muligt
  • Sikre kommunens særlige værdier for fremtiden

Vi skal igennem planlægning og forebyggende indsatser generelt tage højde for et klima under hastig forandring.