Handleplan - CO2 reduktioner

En reduktion i udledningen fra industrien er fuldstændig afgørende for, om vi lykkedes med en 70 % reduktion i 2030. Som Figur 9 illustrerer, så vil indfangning og lagring af industriens CO2 bidrage med hovedparten. Implementering af CCS/CCU er derfor højt prioriteret frem mod 2030.

Frem mod 2030 er der desuden fokus at få etableret flere vedvarende energianlæg, få elektrificeret den kollektive trafik og få udbredt cirkulær økonomi. Udfasning af fossile brændsler til opvarmning skal ske på den korte bane og senest i 2030. Omstilling af landbruget herunder udtagning af lavbundsjorde og skovrejsning skal løbes i gang frem mod 2035 og følges op løbende frem mod 2050.

Ved de årlige opfølgninger på klimahandlingsplanerne skal der tages politisk stilling til fremdriften, og handlingsplanen skal opdateres med nye indsatser, så målet om 70 % reduktion i 2030 kan nås.

Hvis alle handlinger implementeres fuldt ud vil 70% målet kunne nås i 2030. Og med fuldt indfaset CCS vil Kalundborg i 2050 optage mere CO2 end der udledes, se Figur 8.

 

 

 

 

 

 

CO2-reduktionsmålene fordelt på sektorer viser, at Industrien og Energisektoren bidrager med meget væsentlige reduktioner frem mod 2030. Mens Transport, Landbrug og Affald/Spildevand bidrager mere i perioden fra 2030 til 2050.

Der er tre indsatser i perioden 2030 til 2050 som skal præciseres i kommende revisioner af handlingsplanen.
Det drejer sig om olieraffinering der i dette regnskab bidrager med 427 tusind ton CO2. Det er i skrivende stund ikke klart hvad der skal ske med olieraffinering i en CO2 neutral fremtid.

Landbruget bidrager efter 2030 med 54 tusind ton CO2. Det er uklart præcist hvilke handlinger landbruget implementerer, eller hvordan de vil virker. Derfor skal landbrugssektorens handlinger uddybes i kommende handlingsplaner.

Og slutteligt bidrager flytrafikken med 32 tusind ton CO2. Kommunerne har ikke væsentlige virkemidler i forhold til en reduktion fra flytrafikken. Målet tages op til revision i kommende handlingsplaner, men vil i meget stort omfang være afhængig af nationale indsatser.