Prioriterede indsatsområder

På baggrund af drivhusgasregnskabets resultat og med afsæt i igangværende klima- og energiprojekter, er der udpeget følgende indsatsområder:

  1. Energiproduktion og fremtidens energisystem
  2. Varmeforsyning
  3. Landbrug
  4. Transport
  5. Cirkulær Økonomi

For hvert indsatsområde er der i handleplanen beskrevet forslag til virkemidler i form af aktiviteter og projekter, som Kommunalbestyrelsen kan vælge at igangsætte på eget initiativ eller i samarbejde med andre offentlige og private aktører.